Kỹ năng diễn đạt nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng

Diễn biến của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng

Bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng (PO DELF A1 TP) kéo dài từ 5 đến 7 phút và chia làm ba phần (entretien dirigé): phỏng vấn theo định hướng, trao đổi thông tin (échange d’informations), diễn hội thoại hoặc nhập vai (dialogue simulé ou jeu de role). Sau đây là một vidéo giới thiệu tiến trình của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng:

Đón tiếp và chuẩn bị bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng

Ngày thi, bạn phải mang theo giấy tờ tùy thân và đến địa điểm thi đúng giờ ghi trên giấy báo thi. Giấy báo thi sẽ được trung tâm khảo thí cấp cho bạn sau khi bạn đăng kí thi. Trên giấy báo thi có thông tin cá nhân của bạn (HỌ, tên, ngày sinh, nơi sinh) và giờ thi và các số phòng thi cho các bài thi chung (nghe hiểu, đọc hiển, diễn đạt viết) và bài thi cá nhân (diễn đạt nói).

Trước khi thi nói với các giám khảo, một giám thị sẽ gọi tên bạn. Giám thị đó sẽ kiểm tra giấy báo thi và giấy tờ tùy thân của bạn. Sau đó giám thị sẽ cho bạn vào phòng chuẩn bị. Giám thị sẽ giải thích cho bạn diễn biến của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng. Đối với từng phần giám thị sẽ chỉ cho bạn các yêu cầu. Giám thị sẽ cho bạn rút thăm 6 thẻ cho phần thứ 2 của bài thi (trao đổi thông tin) và 2 đề cho phần thứ 3 (đóng vai trong hội thoại). Bạn sẽ thấy các đề thi minh họa của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng tại đây. Bạn phải chọn một trong hai đề trên cho phần thứ 3 này. Hãy dành thời gian đọc kĩ đề và lựa chọn đúng. Nếu bạn không hiểu rõ các yêu cầu và/hoặc các đề thi, đừng ngại, hãy yêu cầu giám thị giải thích cho mình. Trước khi bắt đầu chuẩn bị, điều quan trọng là bạn đã hiểu rõ các yêu cầu và các đề thi.Tiếp theo, bạn có 10 phút để chuẩn bị các phần thứ 2 và thứ 3. Khi hết thời gian chuẩn bị, giám thị sẽ mời bạn tới phòng thi với hai giám khảo. Một trong hai giám khảo sẽ đóng vai giám khảo-diễn viên. Người này sẽ trao đổi, tương tác với bạn. Giám khảo còn lại sẽ giữ vai trò giám khảo-quan sát viên. Người này sẽ giữ im lặng và ghi chép. Giám khảo này sẽ không can thiệp trong quá trình bài thi nói của bạn. Vai trò quan sát viên của người này sẽ có ích trong việc tham vấn, trao đổi với giám khảo-diễn viên để đánh giá bài thi của bạn. Vì vậy, đừng bất ngờ nếu chỉ có một trong hai giám khảo đặt câu hỏi cho bạn. Điều đó là bình thường.

Sau khi bạn vào phòng thi, giám khảo-diễn viên sẽ kiểm tra giấy báo thi và giấy tờ tùy thân của bạn. Sau đó, giám khảo này sẽ nhắc lại cho bạn tiến trình của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng. Tiếp theo, giám khảo sẽ bắt đầu phần thứ nhất bằng cách nói một hoặc hai câu tiếng Pháp như: "Nous allons commencer par la 1ère partie, l'entretien dirigé. Je vous pose des questions et vous répondez.". (« Chúng ta sẽ bắt đầu phần thứ nhất, phỏng vấn theo định hướng. Tôi sẽ đặt câu hỏi và bạn sẽ trả lời. »)

Ba phần của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng

Toàn bộ bài thi nói sẽ được chấm trên thang điểm 25. Số điểm này tương đương một phần tư tổng số điểm của toàn bài thi DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng, là 100 điểm. Mỗi kỹ năng khác (nghe hiểu, đọc hiểu, diễn đạt viết) cũng được chấm trên thang điểm 25. Để đỗ kỳ thi, bạn phải đạt ít nhất là 50/100 điểm và giành tối thiểu 5/25 điểm cho mỗi kỹ năng. Nếu bạn có điểm dưới 5 cho một trong các kỹ năng, tức là bạn bị điểm liệt và trượt kỳ thi, dù cho tổng số điểm của bạn bằng hoặc trên 50/100. Ví dụ, nếu bạn có điểm tổng là 56/100 nhưng bạn có điểm 4/25 ở một trong số các kỹ năng, bạn trượt kỳ thi và không lấy được bằng.

Phần thứ nhất là phần phỏng vấn theo định hướng (entretien dirigé). Phần này kéo dài khoảng một phút. Ở đây, bạn phải trả lời các câu hỏi của giám khảo về bản thân bạn, về gia đình bạn, về các sở thích và các hoạt động của bạn. Ví dụ : « Comment vous vous appelez ? » (« Bạn tên là gì ? ») « Quelle est votre nationalité ? » (« Bạn quốc tịch nào ? ») vv. Phần này được chấm 5 điểm trên tổng số 25 điểm của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng. Tiêu chí đánh giá của phần này là : « Peut se présenter et parler de soi en répondant à des questions simples, lentement et clairement formulées. » (« Có thể tự giới thiệu và nói về bản thân bằng việc trả lời các câu hỏi đơn giản, được diễn đạt rõ ràng và chậm rãi. »). Để có thêm thông tin và lời khuyên để chuẩn bị phần thi này:


Bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng : phỏng vấn theo định hướng


Phần thứ hai là phần trao đổi thông tin (échange d’informations). Phần này kéo dài khoảng hai phút. Ở đây, bạn muốn tìm hiểu thông tin về giám khảo. Từ 6 phiếu có chứa các từ và các dấu hỏi, bạn đặt các câu hỏi cho giám khảo. Phần này được chấm 6 điểm trên tổng số 25 điểm của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng. Tiêu chí đánh giá của phần này là : « Peut poser des questions personnelles simples sur des sujets familiers et concrets et manisfester qu’il/elle a compris la réponse. » (« Có thể đặt các câu hỏi mang tính riêng tư đơn giản về các chủ đề quen thuộc và cụ thể và thể hiện rằng mình đã hiểu câu trả lời. »). Để có thêm thông tin và lời khuyên để chuẩn bị phần thi này:

Bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng : trao đổi thông tin


Phần thứ ba là mô phỏng một tình huống hội thoại (hoặc đóng vai) (dialogue simulé ou jeu de rôle).​ Phần này kéo dài khoảng hai phút. Ở đây, bạn phải thực hiện việc mua bán. Như vậy, tình huống sẽ diễn ra trong một cửa hàng, một rạp chiếu phim, một nhà hàng, một quán cà phê …vv. Bạn phải hỏi giá cả. Hãy nói số lượng mình muốn mua và trả tiền. Phần này được chấm 7 điểm trên tổng số 25 điểm của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng. Có hai tiêu chí đánh giá cho phần này. Tiêu chí thứ nhất, được chấm tới 4 điểm, là : « Peut demander ou donner quelque chose à quelqu’un, comprendre et donner des instructions simples sur des sujets concrets de la vie quotidienne. » (« Có thể hỏi hoặc đưa cái gì đó cho một người, hiểu và đưa ra những chỉ dẫn đơn giản về các chủ đề cụ thể của cuộc sống thường ngày.) Tiêu chí thứ hai, được tính 3 điểm, là : « Peut établir un contact social de base en utilisant les formes de politesse les plus élémentaires. » (« Có thể thiết lập sự tiếp xúc xã hội cơ bản bằng cách sử dụng những cách diễn đạt lịch sự sơ đẳng nhất. »). Để có thêm thông tin và lời khuyên để chuẩn bị phần thi này :

Bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng : mô phỏng tình huống hội thoại hoặc đóng vai

Đánh giá về từ vựng, ngữ pháp và phát âm của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng

Như chúng ta đã thấy trên đây, ba phần của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng được chấm tới 16 điểm trên 25 điểm của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng. Hiểu một cách đơn giản, các tiêu chí đánh giá của ba phần này tương ứng với các kỹ năng thực dụng trong hành động giao tiếp. 9 điểm còn lại được tính cho sự nắm vững kiến thức ngôn ngữ : từ vựng, ngữ pháp, phát âm và tính gộp cho cả ba phần. Để có thêm thông tin và lời khuyên về cách đánh giá về từ vựng, ngữ pháp, phát âm của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng, các bạn click vào đây.

Kết thúc bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng

​Giám khảo-diễn viên báo cho bạn biết bài thi đã hoàn thành. Giám khảo này sẽ thu lại các đề và giấy nháp của bạn. Bạn nộp cho giám khảo các giấy tờ đó. Trước khi ra về, hãy chào tạm biệt các giám khảo. Ví dụ, bạn có thể nói : « Merci, Messieurs (ou Mesdames ou Madame et Monsieur en fonction du/des genres de vos examinateurs) Au revoir. Bonne journée >>: « Cảm ơn các thầy (hoặc các cô hoặc thầy cô, tùy theo giới tính của các giám khảo). Tạm biệt. Chúc thầy cô một ngày tốt lành. ».

Thông tin thêm bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng

Bạn có thể tham khảo và tải về các yêu cầu, các bảng tiêu chí đánh giá và các đề thi minh họa của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng tại trang web sau : đề thi minh họa của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng.

Chúng tôi mời bạn tham khảo phiên bản mới nhất của bảng tiêu chí đánh giá của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng. ​Chúng tôi khuyên bạn hãy nghiên cứu kỹ bảng này vì chính là dựa trên bảng này mà bạn sẽ được đánh giá và cho điểm. Như vậy, nếu bạn nắm chắc các tiêu chí đánh giá và nếu bạn đáp ứng đúng những tiêu chí đó, bạn sẽ giành được số điểm tối đa.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF A1 Tout Public.

​​​