Bằng DALF C2

​​Giới thiệu về bằng DALF C2

Diplôme DALF C2
Bằng DALF C2 là văn bằng cao nhất được quy định theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ) và đồng thời cũng là văn bằng cao nhất về tiếng Pháp.

Ở trình độ này, sự thành thạo về ngôn ngữ được thể hiện qua khả năng trình bày một cách chính xác, xác đáng và dễ dàng. Người có DALF C2 có khả năng thực hiện các công việc học thuật hoặc các công việc ở mức độ khó.

Các bài thi lấy bằng DALF C2 được xây dựng dựa theo trình độ C2 được quy định theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).


​​Cấu trúc bài thi DALF C2

Với bằng DALF C2, cấu trúc bài thi có thay đổi so với các trình độ trước đó. Như các bạn có thể thấy trong bảng dưới đây, một số kĩ năng được liên kết với nhau:
  • Nghe hiểu và Nói
  • Đọc hiểu và Viết
​​Nội dung các phần thi DALF C2
​​Thời gian
​​Điểm tính trên
Nghe hiểu và thi nói
Bài thi gồm ba phần:
- tóm tắt nội dung bài nghe (hai lần nghe)
- phát triển suy nghĩ cá nhân từ vấn đề được nêu lên trong văn bản
- tranh luận với giám khảo

30 phút
​Chuẩn bị: 1 tiếng


/ 50
Đọc hiểu và viết
Viết một bài luận có cấu trúc chặt chẽ (báo, bài phát biểu, bài nhận xét…) từ các văn bản cho trước (2000 từ)

​3 tiếng 30 phút

/ 50
​Tổng thời gian thi (chưa tính phần thi nói): 3 tiếng 30 phút
Kết quả tính theo thang điểm 100
Mốc điểm đạt văn bằng DALF C2: 50/100
​Không có phần thi nào dưới 5

​​Để có thêm thông tin về kỳ thi DALF C2

​​Để có sự chuẩn bị kĩ càng cho kì thi DALF C2, các bạn có thể tham khảo và tải các đề thi mẫu của DALF C2.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết và các đoạn phim của chúng tôi về nghe hiểu và diễn đạt nói DALF C2.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DALF C2.

​​