Phần thứ ba của bài thi diễn đạt nói trình độ DELF A1 cho mọi đối tượng : hội thoại giả định​

​Phần hội thoại giả định hoặc đóng vai là phần (dialogue simulé ou jeu de rôle) thứ 3 của bài thi nói trình độ A1 (PO DELF A1 TP). Dưới đây là một đoạn video về phần trao đổi thông tin của bài thi nói trình độ A1 cho mọi đối tượng:


Xin nhắc lại: diễn biến của bài thi và các yêu cầu đã được giám thị giải thích cho thí sinh trước thời gian chuẩn bị. Hơn nữa, giám khảo cũng đã nhắc lại tiến trình của bài thi khi đón thí sinh vào phòng thi (điều này không được thể hiện trong đoạn video dưới đây). Để biết thêm chi tiết về tiến trình của bài thi và các yêu cầu của bài thi nói trình độ DELF A1, các bạn có thể xem ​video này và tham khảo ​trang sau đây.


Sau đây là phần lời thoại trong đoạn video của phần hội thoại giả định (phần thứ ba) của bài thi nói trình độ DELF A1 cho mọi đối tượng:

Giám thị: “Nous allons passer à la 3ème partie. Quel sujet avez-vous choisi ?”

Thí sinh: “Le sujet est “Dans un magasin de meubles”.”

Giám thị: “Dans un magasin de meuble, très bien. Donc, vous voulez acheter des meubles pour votre nouvelle maison. Vous vous renseignez sur les meubles : la taille, la couleur, le prix. Vous achetez et vous payez.”

Thí sinh: “OK”

Giám thị: ”Pour acheter, ici, vous avez une carte de crédit. Ah, ben, vous avez déjà ramené votre carte de crédit !”

Thí sinh: “Toujours, toujours, faire du shopping !”

Giám thị: “OK. Sinon, vous avez des euros : des billets et des pièces.”

Thí sinh: “Bonjour, monsieur.”

Giám thị: “Bonjour, monsieur.”

Thí sinh: “Je viens de faire déménage alors je voudrais des meubles pour ma nouvelle maison.”

Giám thị: “OK, très bien, oui.”

Thí sinh: “Je voudrais acheter un canapé trois places s’il vous plaît.”

Giám thị: “Un canapé trois places, oui, pas de problème.”

Thí sinh: “Je voudrais, euh, quelles couleurs avez-vous ?”

Giám thị: “Alors dans le canapé trois places, on a noir, bleu et marron.”

Thí sinh: “Et marron, c’est mieux.”

Giám thị: “Vous préférez le marron ?”

Thí sinh: “Marron oui.”

Giám thị: “Très bien.”

Thí sinh: “Combien ça coûte ?”

Giám thị: “Le canapé trois places, il coûte 350 euros.”

Thí sinh: “350, oui. Et, je voudrais aussi deux lits pour deux personnes, blancs.”

Giám thị: “Deux lits blancs pour deux personnes, oui, pas de problème.”

Thí sinh: “Combien ça coûte, s’il vous plaît ?”

Giám thị: “Alors un lit, ça coûte 150 euros. Donc pour deux lits, ça fait 300 euros.”

Thí sinh: “OK, d’accord et dans ma nouvelle maison, nous avons un jardin alors je voudrais acheter une table blanc, euh, une table de jardin.”

Giám thị: “Une table de jardin, de quelle couleur ?”

Thí sinh: “Blanc.”

Giám thị: “La couleur blanche.”

Thí sinh: “J’aime le blanc.”

Giám thị: “Très bien, vous voulez des chaises avec la table ?”

Thí sinh: “Pardon ?”

Giám thị: “Est-ce que vous voulez des chaises avec la table ? Des chaises, comme ça.”

Thí sinh: “Ah oui ! Bien sûr !”

Giám thị: “Combien de chaises ?”

Thí sinh: “Deux.”

Giám thị: “Deux chaises, d’accord.”

Thí sinh: “OK. un canapé, deux lits, une table, combien ça coûte, s’il vous plaît ?”

Giám thị: “Alors, en tout, on a dit le canapé 350 euros, les deux lits 300 euros, et la table avec les deux chaises, c’est 100 euros. Donc ça fait 750 euros.”

Thí sinh: “OK, d’accord. Est-ce que je vous payer par carte ?”

Giám thị: “C’est très bien oui. On accepte les cartes. Merci. Bip, paiement accepté. Je vous remercie monsieur.”

Thí sinh: “Excusez-moi ?”

Giám thị: “Le paiement est accepté. Il n’y a pas de problème. Votre carte fonctionne très bien.”

Thí sinh: “Ah oui, merci.”

Giám thị: “Merci.”

Thí sinh: “Bonne journée !”

Giám thị: “Au revoir et bonne journée !”

​​Thông tin chi tiết về phần thứ ba của bài thi diễn đạt nói DELF A1 cho mọi đối tượng: hội thoại giả định

Phần hội thoại giả định hay đóng vai (dialogue simulé ou jeu de rôle) của bài thi diễn đạt nói DELF A1 cho mọi đối tượng kéo dài khoảng 2 phút. Trong phần này, bạn phải thực hiện hành động mua sắm. Như vậy, tình huống sẽ diễn ra trong một cửa hàng, rạp chiếu phim, nhà hàng, quán cà-phê, vv... Bạn phải tham khảo giá. Bạn yêu cầu số lượng mong muốn và thanh toán. Để thanh toán, bạn được phát các bản phô-tô đồng xu, tiền giấy và một thẻ tín dụng. Bạn đừng quên nói lời chào và sử dụng các phương thức diễn đạt lịch sự.

Xin gợi ý bạn một mẹo nhỏ, khi trả tiền, hãy ưu tiên chọn thẻ tín dụng. Điều này giúp bạn tránh khỏi  việc đếm tiền giấy và tiền xu và mọi hiểu lầm về số tiền phải trả mà giám khảo đưa ra.

Phần hội thoại giả định hay đóng vai của bài thi diễn đạt nói DELF A1 cho mọi đối tượng được chấm trên thang điểm 7. Ở đây, có hai tiêu chí đánh giá. Tiêu chí thứ nhất được tính 4 điểm như sau:

“Peut demander ou donner quelque chose à quelqu’un, comprendre et donner des instructions simples sur des sujets concrets de la vie quotidienne.” : “Có thể yêu cầu ai đó điều gì hoặc đưa cho ai đó vật gì, hiểu hoặc đưa ra các chỉ dẫn đơn giản về những chủ đề cụ thể của cuộc sống hằng ngày.”

Bạn sẽ được 4 điểm của phần này nếu bạn có khả năng đặt cho giảm khảo những câu hỏi  về những sản phẩm bạn muốn mua (phần tiêu chí : demander quelque chose à quelqu’un / yêu cầu ai đó điều gì). Trong đoạn video trên đây, thí sinh đã làm tốt việc đó nhiều lần : “Quelle couleur avez-vous ?” (Ông có màu gì ?), “Combien ça coûte ?” (Bao nhiêu tiền vậy thưa ông?). Bạn cũng phải có khả năng kết thúc việc mua bán bằng cách thanh toán (phần tiêu chí : donner quelque chose à quelqu’un / đưa cho ai đó vật gì). Ở đây, bạn chỉ cần thanh toán bằng cách đưa thẻ tín dụng của bạn. Bạn cũng phải hiểu được những câu hỏi hay nhận xét của giám khảo (phần tiêu chí : comprendre des instructions simples sur des sujets concrets de la vie quotidienne / hiểu những chỉ dẫn đơn giản về những chủ đề cụ thể của cuộc sống hằng ngày). Ví dụ, trong đoạn video trên đây : “Vous préférez le marron ?” (Ông thích màu hạt dẻ hơn à?) hoặc “Donc ça fait 750 euros.” (Như vậy tổng tiền là 750 euros). Bạn cũng có thể đưa ra các chỉ dẫn cho giám khảo (phần tiêu chí : donner des instructions simples sur des sujets concrets de la vie quotidienne / đưa ra những chỉ dẫn đơn giản về những chủ đề cụ thể của cuộc sống hằng ngày). Ví dụ, trong đoạn video trên đây, thí sinh đã thực hiện điều đó khi nói : “Et, je voudrais aussi deux lits pour deux personnes, blancs.” (Và tôi cũng muốn hai cái giường màu trắng cho hai người).

Tiêu chí đánh giá thứ hai của phần ba (hội thoại giả định hoặc đóng vai) của bài thi diễn đạt nói DELF A1 cho mọi  đối tượng được chấm trên thang điểm 3 như sau:

“Peut établir un contact social de base en utilisant les formes de politesse les plus élémentaires.” : “Có thể tạo một liên hệ xã hội cơ bản bằng cách sử dụng các phương thức diễn đạt lịch sử sơ đẳng nhất.”

Trong phần này, bạn sẽ được 3 điểm nếu bạn có khả năng chào hỏi người bán hàng (giám khảo) ở đầu cuộc hội thoại giả định.  Bạn chỉ cần nói “Bonjour, monsieur” (Xin chào ông) hoặc “Bonjour, madame” (Xin chào bà) tùy theo giới tính của giám khảo. Bạn cũng phải kết thúc phần đóng vai một cách lịch sự. Bạn chỉ cần nói: “Au revoir, monsieur (hoặc madame). Bonne journée.” (Tạm biệt ông (hoặc bà) Chúc ông/bà một ngày tốt lành). Trong phần hội thoại giả định, bạn đừng ngần ngại sử dụng thức điều kiện để diễn đạt lịch sự (conditionnel de politesse) “Je voudrais” (Tôi muốn) và “s’il vous plaît” (xin vui lòng) khi đặt câu hỏi cho người bán hàng (giám khảo). Bạn hãy sử dụng cách xưng hô trang trọng, không sử dụng cách xưng hô thân mật. Bạn hãy dùng  ngôi “Vous” để xưng hô với giám khảo chứ không dùng ngôi “Tu”.

Chấm điểm cho phần thứ ba của bài thi diễn đạt nói DELF A1 cho mọi đối tượng : hội thoại giả định

Phần thi này kéo dài từ 2 phút 34 giây đến 4 phút 38 giây, đoạn video dưới đây giới thiệu với các bạn cuộc thảo luận giữa các giám khảo về bài thi phần thứ 3 của thí sinh trong video ở đầu trang, phần thi hội thoại giả định hay đóng vai của bài thi diễn đạt nói DELF A1 cho mọi đối tượng:Production orale DELF A1 Tous Publics Nguyen... par delfdalf


Với tiêu chí thứ nhất : “Peut demander ou donner quelque chose à quelqu’un, comprendre et donner des instructions simples sur des sujets concrets de la vie quotidienne.” : « Có thể yêu cầu ai đó điều gì hoặc đưa cho ai đó vật gì, hiểu hoặc đưa ra các chỉ dẫn đơn giản về những chủ đề cụ thể của cuộc sống hằng ngày », thí sinh đã đưa ra được những câu hỏi về những sản phẩm anh ấy muốn mua: “Quelles couleurs avez-vous ?” (Ông có những màu gì ?), “Combien ça coûte ?” (Bao nhiêu tiền vậy thưa ông ?). Thí sinh hiểu được các chỉ dẫn của giám khảo: “Vous préférez le marron ? (Ông thích màu hạt dẻ hơn ?) và nói: “Et, je voudrais aussi deux lits pour deux personnes, blancs.” (Và tôi cũng muốn hai cái giường màu trắng cho hai người). Thí sinh đã thực hiện hành động mua sắm và thanh toán các sản phẩm. Như vậy, thí sinh đương nhiên đạt được điểm tối đa 4/4 cho tiêu chí này.

Với tiêu chí thứ hai : “Peut établir un contact social de base en utilisant les formes de politesse les plus élémentaires.” : “Có thể tạo một liên hệ xã hội cơ bản bằng cách sử dụng các phương thức diễn đạt lịch sử sơ đẳng nhất.”. Thí sinh chào giám khảo lúc đầu: “Bonjour, monsieur.” (Xin chào ông). Thí sinh sử dụng thức điều kiện để diễn đạt lịch sự (conditionnel de politesse) “Je voudrais” và “s’il vous plaît” (Tôi muốn và xin vui lòng). Thí sinh kết thúc phần thi một cách lịch sự bằng việc nói: “Bonne journée !” (Chúc ông/bà một ngày tốt lành). Như vậy, thí sinh đương nhiên đạt được điểm tối đa 3/3 cho tiêu chí này.

Xin lưu ý rằng hai giám khảo có chứng chỉ chấm thi-giám khảo các kỳ thi DELF-DALF còn hiệu lực, điểm được chấm dựa trên đánh giá của họ và không bị giám định bởi CIEP (Centre International d’Etudes Pédagogiques – Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế). Cũng có thể CIEP có một quan điểm khác trong việc chấm điểm. Vào ngày thi, cuộc thảo luận giữa các giám khảo diễn ra trực tiếp ngay sau phần thi của thí sinh. Như vậy, việc chấm điểm dựa trên các ghi chép của giám khảo – quan sát viên và dựa trên trí nhớ tức thì của các giám khảo. Họ đã không xem lại đoạn video để cho điểm.

Đánh giá từ vựng, ngữ pháp và phát âm trong bài thi diễn đạt nói DELF A1 cho mọi đối tượng

Bạn sẽ tìm thấy tất cả các thông tin về phần này bằng cách truy cập đường dẫn tại đây.


​​​