Chào mừng bạn đã tới với trang web của DELF-DALF!

DELF-DALF: Các văn bằng giúp đánh giá quá trình học tiếng Pháp của bạn

Passez un DELF DALF
Bằng DELF (Bằng tiếng Pháp cơ bản) và bằng DALF (Bằng tiếng Pháp nâng cao) là các văn bằng duy nhất được Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp. Các văn bằng này có giá trị cả đời và được công nhận trên toàn thế giới. Các văn bằng này sẽ là chứng nhận cho quá trình học tiếng Pháp trong các trường học phổ thông, trường đại học hoặc trong môi trường công sở của người học. Thêm vào đó, các văn bằng DELF-DALF sẽ cho phép bạn học tập, làm việc và nhập cư vào một nước nói tiếng Pháp.​


​​DELF-DALF : Các văn bằng phù hợp với trình độ của bạn

J'aime le DELF
Các văn bằng DELF-DALF và DILF (Bằng tiếng Pháp dành cho người mới  bắt đầu học) được xây dựng trên  theo chuẩn CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ). Trong từng văn bằng, có 7 cấp độ khác nhau, cho phép bạn tự đánh giá quá trình học tiếng Pháp của mình:

cấp độ A1.1 (DILF et DELF Prim)

cấp độ A1 (DELF Prim, DELF Junior/Scolaire, DELF Tous Publics và DELF Pro)

cấp độ A2 (DELF Prim, DELF Junior/Scolaire, DELF Tous Publics và DELF Pro)

cấp độ B1 (DELF Junior/Scolaire, DELF Tous Publics và DELF Pro)

cấp độ B2 (DELF Junior/Scolaire, DELF Tous Publics và DELF Pro)

cấp độ C1 (DALF)

cấp độ C2 (DALF)

DILF-DELF-DALF : các văn bằng phù hợp với độ tuổi, với tình trạng hiện tại và với các mong đợi của bạ

  • Bằng DILF dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Pháp và những người mới đến Pháp. Bằng DILF là bước chuẩn bị đầu tiên cho các bằng DELF và DALF sau này. Bằng DILF chỉ tồn tại duy nhất trên lãnh thổ nước Pháp.

  • Bằng DELF Prim dành cho các em từ 7 tới 11 tuổi. Bằng DELF Prim bao gồm 3 cấp độ: A1.1, A1 và A2.  Kì thi sẽ được chấm điểm hết sức tích cực và hướng tới mục đích  thúc đẩy, tạo động lực cho các em trong quá trình học tiếng Pháp của mình.

Diplôme DELF Junior et scolaire
  • Bằng DELF Juniorbằng DELF scolaire dành cho các em từ 12 đến 18 tuổi đang trong độ tuổi đi học phổ thông.  DELF Junior/scolaire bao gồm 4 cấp độ: A1, A2, B1 và B2. Các văn bằng này là một bước quan trọng cho các em trong quá trình học tiếng Pháp của mình và sẽ chứng nhận chính thức khả năng tiếng Pháp của các em.

  • Bằng DELF Pro hướng tới học sinh hoặc người lao động muốn đi làm tại môi trường Pháp ngữ hoặc thăng tiến trong một môi trường Pháp ngữ. DELF Pro bao gồm 4 cấp độ: A1, A2, B1 và B2. Đây sẽ là một lợi thế rất lớn cho những người khao khát đi làm hoặc thăng tiến trong thị trường lao động Pháp ngữ.

DELF Pro
  • Bằng DELF Tous Publics dành cho mọi đối tượng học tiếng Pháp, từ 18 đến 77 tuổi (hoặc hơn), muốn được đánh giá chính thức về quá trình học tiếng Pháp của mình. DELF Tous Publics bao gồm 4 cấp độ: A1, A2, B1 và B2.

  • Bằng DALF dành cho sinh viên hoặc những người đã đi làm. DALF bao gồm 2 cấp độ: C1 và C2, đây là hai cấp độ cao nhất. Bằng DALF sẽ chứng nhận khả năng làm chủ ngôn ngữ rất tốt của người học.

Bảng tóm tắt các cấp độ trong DILF, DELF và DALF

DILF
​DELF Prim
DELF Junior/scolaire
DELF Pro
DELF-DALF Tous Publics
C2
​​
C1
​​
B2
​​
​​
​​
​B1
​​
​​
​​
​A2
​​
​​
​​
​​
​A1
​​
​​
​​
​​
​A1.1
​​
​​

​​​