Cấp độ C1 theo Khung tham chiếu châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR

Niveau C1 du CECR
Cấp độ C1 được biết đến là một cấp độ độc lập. Cấp độ này có vẻ được hình thành bởi một vốn từ vựng lớn, cho phép giao tiếp dễ dàng và tự nhiên, giống như trong các trường hợp sau đây: Có thể bày tỏ dễ dàng và tự nhiên mà hầu như không cần cố gắng, có một vốn từ vựng lớn, các thiếu hụt về từ vựng có thể được thay thế dễ dàng bởi một cụm từ tương đương.

Các khả năng giao tiếp xuất hiện tại cấp độ trước sẽ có mặt trong cấp độ C1 nhưng được cải thiện hơn và dễ dàng hơn, ví dụ như: có thể chọn lựa một phương thức biểu đạt phù hợp để đưa ra các nhận xét nhằm thu hút sự chú ý của người nghe hoặc nhằm có thêm thời gian để suy nghĩ, giao tiếp rõ ràng, có liên kết và không ngấp ngứ, điều này sẽ cho thấy khả năng làm chủ các cấu trúc, các từ nối và từ liên kết.​

​​

​​Quy định năng lực trình độ C1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu

Theo Khung tham chiếu chung Châu Âu, người có trình độ C1 phải có khả năng làm chủ các kỹ năng ngôn ngữ sau đây:

  • Có thể hiểu các văn bản dài và khó, cũng như nắm được các ẩn ý.
  • Có thể diễn đạt trôi chảy và tự nhiên mà không cần mất thời gian tìm từ.
  • Có thể sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả và linh hoạt trong các mối quan hệ xã hội, nghề nghiệp, hoặc trong môi trường học tập.
  • Có thể nói về những chủ đề phức tạp một cách rõ ràng, có cấu trúc chăt chẽ, cho thấy khả năng làm chủ các công cụ tổ chức, liên kết và gắn kết ý.

​​Bảng tự đánh giá trình độ C1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu

​​CECR mô tả người có trình độ C1 là người có khả năng thực hiện các nhiệm vụ ngôn ngữ sau :
​Hiểu
​​Nghe
​Tôi có thể hiểu được một diễn văn dài ngay cả khi nó không có cấu trúc rõ ràng và các liên kết ý không rõ ràng.
​Tôi có thể hiểu được các chương trình truyền hình và phim mà không cần nỗ lực quá nhiều.

​Hiểu


​​Đọc
​​Tôi có thể hiểu được các văn bản thông tin và văn học dài và phức tạp, và phân biệt đước các phong cách khác nhau.
​Tôi có thể hiểu được các bài báo chuyên ngành và những bản hướng dẫn kỹ thuật dài, ngay cả khi chúng không thuộc lĩnh vực của tôi.

​Nói


​​Tham gia hội thoại
​Tôi có thể diễn đạt trôi chảy và tự nhiên mà không cần tìm kiếm từ.
Tôi có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả trong các mối quan hệ xã hội và nghề nghiệp.
​Tôi có thể diễn đạt ý tưởng và ý kiến của tôi một cách chính xác và liên kết ý của tôi với ý của những người nói chuyện với tôi.
​​Nói
​​Diễn đạt nói liên tục
​​Tôi có thể nói rõ ràng và chi tiết về những chủ đề phức tạp, lồng ghép những chủ đề có liên quan, đồng thời phát triển một số điểm và kết thúc bài nói của mình một cách hợp lý.

​​Viết

​​Viết
​Tôi có thể viết một đoạn văn rõ ràng, có cấu trúc chặt chẽ và phát triển quan điểm của tôi.
Tôi có thể viết về những chủ đề phức tạp trong một lá thư, một bài luận hoặc một báo cáo, nhấn mạnh những điểm tôi cho là quan trọng.
​Tôi có thể viết theo một phong cách phù hợp với người đọc.

​​Các tiêu chí đánh giá kỹ năng nói trình độ C1 theo CECR

Kiến thức rộng
​​Có thể làm chủ các cách diễn đạt khác nhau cho phép diễn đạt rõ ràng và theo phong cách thích hợp một loạt các chủ đề thuộc lĩnh vực chung, giáo dục hay giải trí mà không cần làm giảm đi những gì mình muốn nói.
​​Chính xác
​​Luôn duy trì một mức độ chính xác ngữ pháp cao ; lỗi ít, khó phát hiện và thường tự sửa được khi có lỗi.
​​Trôi chảy
​​Có thể diễn đạt trôi chảy và tự nhiên gần như không cần cố gắng. Chỉ chủ đề có khái niệm khó mới có thể cản trở việc diễn đạt tự nhiên và trôi chảy.
​​Tương tác
​​Có thể chọn cách diễn đạt thích hợp và sử dụng các chức năng giao tiếp thông thường trước khi thể hiện ý kiến của mình, để làm cho người khác nói hoặc tiếp tục nói trong khi mình suy nghĩ.
​​Liên kết
​​Có thể viết một bài rõ ràng,liền mạch, có cấu trúc tốt, cho thấy khả năng kiểm soát việc sử dụng các phương tiện ngôn ngữ để cấu trúc và liên kết ý.

Hoạt động và chiến lược giao tiếp trình độ C1 theo CECR

Nói
Có thể giới thiệu hoặc trình bày một chủ đề phức tạp có đưa vào các luận điểm bổ sung và phát triển thêm các điểm quan trọng để có được một kết luận hợp lý.
​​Độc thoại có trao đổi kèm theo : miêu tả kinh nghiệm bản thân
Có thể miêu tả một cách rõ ràng và cụ thể các chủ đề phức tạp. Có thể miêu tả hoặc kể lại chủ đề đã được đề cập bằng cách thêm vào các chủ đề phụ và phát triển một số điểm, đưa ra kết luận một cách hợp lý.
​​Thông báo công cộng
​Có thể thông tin môt cách tự nhiên, gần như không cần cố gắng, có trọng âm và ngữ điệu để truyền đạt những sắc thái tinh tế nhất về mặt ngữ nghĩa.​

​Nói với cử tọa

Có thể có một bài trình bày rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ về một chủ đề phức tạp, phát triển và khẳng định quan điểm cá nhân một cách tương đối dài nhờ các ý phụ bổ sung, các minh chứng và những ví dụ thích đáng. Có thể có những lập luận phản bác một cách hợp lý và phản ứng ngay lập tức gần như không cần cố gắng.

​​Viết

​Có thể viết các văn bản cấu trúc chặt chẽ về các chủ đề phức tạp, bằng cách nhấn mạnh đến các điểm thích đáng gai góc nhất và khẳng định quan điểm cá nhân bằng các luận cứ bổ sung, những minh chứng và những ví dụ thích hợp để có thể đưa ra kết luận hợp lý.​
​​Viết sáng tạo
​​Có thể viết các văn bản miêu tả và hư cấu một cách rõ ràng, cụ thể, cấu trúc chặt chẽ với văn phong tự nhiên, chắc chắn, mong phong cách cá nhân, phù hợp với đối tượng độc giả hướng tới.

​​Viết luận và báo cáo

Có thể trình bày một chủ đề phức tạp bằng cách viết rõ ràng và cấu trúc chặt chẽ, nhấn mạnh đến các điểm quan trọng, nổi bật.
Có thể trình bày và minh chứng quan điểm cá nhân một cách tương đối dài thông qua các luận điểm phụ, các minh chứng và những ví dụ thích đáng.

Lập dàn ý
​Có thể lập dàn ý những gì phải nói và các cách thức nói có tính đến các hiệu ứng lên người nhận.
​​Diễn giải
​​Có thể sử dụng các câu ẩn dụ và đa nghĩa để che đi những lỗ hổng về từ vựng và cấu trúc.
​​Làm chủ và sửa lỗi
​​Có thể quay lại các đoạn gặp khó khăn khi diễn đạt và diễn đạt lại những gì muốn nói mà không làm gián đoạn hoàn toàn chuỗi hội thoại.​Nghe hiểu
Có thể theo dõi một bài tham luận tương đối dài về các chủ đề trừu tượng hoặc phức tạp thậm chí không thuộc lĩnh vực chuyên môn nhưng có thể chỉ cần nhắc lại một vài chi tiết, nhất là nếu cách phát âm  không quen thuộc.
Có thể nhận ra sắc thái biểu đạt trong cách cách diễn đạt  ẩn ý và trong ngữ điệu thông thường khi nhận thấy có những sự thay đổi về cấp độ ngôn ngữ.
Có thể theo dõi một bài tham luận tương đối dài thậm chí không được cấu trúc rõ ràng hoặc các ý chỉ được liên kết ngầm và không có dấu hiệu thể hiện rõ.

​​Hiểu hội thoại giữa những người nói tiếng Pháp
​Có thể theo dõi những cuộc trao đổi phức tạp giữa các đối tác bên ngoài trong một cuộc thảo luận nhóm và một cuộc tranh luận, thậm chí về những chủ đề trừu tượng, phức tạp và không quen thuộc.​
​​Hiểu với tư cách người nghe
​​Có thể theo dõi phần lớn các cuộc hội thảo, thảo luận và tranh luận một cách tương đối thoải mái.

​​Hiểu các thông báo và chỉ dẫn miệng

Có thể nắm được những chi tiết chính xác của một thông báo công cộng trong những tình huống không thuận lợi và đã bị các âm thanh bên ngoài làm ảnh hưởng (ví dụ, các thông tin trong nhà ga, sân vận động).
Có thể hiểu những thông tin kỹ thuật phức tạp, như các hướng dẫn sử dụng, các đặc tính kỹ thuật của một sản phẩm hoặc một dịch vụ quen thuộc.

Hiểu các bản tin radio và ghi âm
​​Có thể hiểu sắc thái diễn đạt của đoạn ghi âm hoặc đài phát thanh, dù ngôn ngữ không chuẩn và có thể xác định được những chi tiết tinh tế ngầm thể hiện thái độ và mối quan hệ những người hội thoại.
​Đọc hiểu​
​​Có thể hiểu chi tiết các văn bản dài và phức tạp, những gì được nói đến có hoặc không thuộc lĩnh vực chuyên môn, với điều kiện có thể đọc lại các phần khó hiểu.
​​Hiểu những trao đổi viết
​Có thể hiểu bất kỳ loại hình trao đổi thư tín nào, đôi khi có thể sử dụng từ điển.​

​Đọc để định hướng

Có thể đọc lướt nhanh một văn bản dài và phức tạp bằng cách nêu lên điểm chính.
Có thể xác định nhanh nội dung và mức độ chính xác của thông tin, của bài báo hoặc của một phóng sự được viết bằng ngôn ngữ chuyên sâu để xác định xem việc đọc sâu hơn có cần thiết không.


​Đọc để lấy thông tin và tranh luận

​Có thể hiểu rõ từng sắc thái sâu rộng của các văn bản gặp trong cuộc sống, trong công việc hoặc học tập và xác định các chi tiết tinh tế, bao gồm thái độ cũng như các quan điểm được trình bày rõ ràng hoặc ẩn ý của văn bản
​Đọc chỉ dẫn
​Peut comprendre dans le détail des instructions longues et complexes pour l'utilisation d'une nouvelle machine ou procédure, qu'elles soient ou non en relation à son domaine de spécialisation, à condition de pouvoir en relire les passages difficiles.
​​Hiểu các chương trình truyền hình và phim
Có thể theo dõi một bộ phim có sử dụng tiếng lóng và các cách diễn đạt trừu tượng.
​Nhận ra các chi tiết hàm ý và rút ra kết luận (nói và viết
​​Khéo léo sử dụng các dấu hiệu ngữ cảnh, ngữ pháp và từ vựng đoán thái độ, tâm trạng, các dự định và lập tức có phản ứng.

​Tương tác nói

​​Có thể tự diễn đạt một cách tự nhiên và tức thì, gần như không cần cố gắng. Làm chủ một vốn từ vựng phong phú giúp người nói vượt qua những lỗ hổng ngôn ngữ một cách dễ dàng nhờ các cách nói thay thế, có thể nhận thấy người nói ít phải tìm kiếm các cách diễn đạt hoặc các chiến lược để né tránh. Chỉ có chủ đề khó về mặt khái niệm mới khiến việc diễn đạt một cách tự nhiên gặp cản trở và lời thoại không được trôi chảy.
Hiểu người bản ngữ
​Có thể hiểu tường tận những gì người khác nói bằng ngôn ngữ chuẩn thậm chí trong bầu không khí ồn ào.​
Hội thoại
​​Có thể sử dụng ngôn ngữ trong cuộc sống một cách tinh tế và hiệu quả, bao gồm cả cấp độ ngôn ngữ cảm xúc, bóng gió hoặc hài hước.
​Tranh luận không chính thức (giữa bạn bè)
​Có thể theo dõi một cách dễ dàng các trao đổi của đối tác bên ngoài trong một cuộc thảo luận nhóm, một cuộc tranh luận và có thể tham gia, dù đó là những chủ đề trừu tượng, phức tạp và không quen thuộc.​

​Thảo luận và họp chính thức​
Có thể dễ dàng tham gia tranh luận, thậm chí về các chủ đề trừu tượng, phức tạp và không quen thuộc. Có thể đưa ra các luận điểm một cách chính thức và rất thuyết phục để trả lời các câu hỏi và những bình luận cũng như những quan điểm trái chiều một cách tự nhiên, ngay lập tức và thỏa đáng.
​​Hơp tác làm điều gì đó (VD, sửa xe, tranh luận về một tài liệu, tổ chức hoạt động nào đó)
Có thể hiểu rõ những hướng dẫn cụ thể, có thể triển khai công việc bằng cách mời người khác cùng tham gia và bày tỏ những suy nghĩ…
có thể phác thảo rõ ràng các nét chính của vấn đề, lường trước các nguyên nhân, hệ quả, tính toán các ưu nhược điểm trong từng phương án khác nhau.​​Nhận hàng hóa và dịch vụ

 Có thể đàm phán bằng ngôn ngữ để tìm giải pháp cho một tình huống mâu thuẫn như lỗi vi phạm oan, một trách nhiệm tài chính vì căn phòng xuống cấp, một cáo buộc trong vụ tai nạn.
Có thể trình bày các lý do để nhận sự đền bù bằng cách sử dụng những lời thoại có tính thuyết phục, khẳng định rõ ràng các ranh giới có thể nhượng bộ.
Có thể trình bày một vấn đề đã xảy ra và đương nhiên là người cung cấp dịch vụ hoặc khách hàng phải nhượng bộ.


Trao đổi thông tin
Có thể hiểu và trao đổi thông tin phức tạp và các ý kiến đa chiều về các chủ đề liên quan đến vai trò trong công việc. Có thể truyền đạt các thông tin cụ thể một cách chắc chắn. Có thể miêu tả rõ ràng và cụ thể các bước. Tổng hợp thông tin và luận điểm từ các nguồn khác nhau và làm báo cáo.
​Phỏng vấn và được phỏng vấn
(trao đổi)

Có thể tham gia hoàn toàn vào một cuộc gặp như người phỏng vấn hoặc người được phỏng vấn bằng cách phát triển và nhấn mạnh các luận điểm tranh luận một cách trôi chảy và không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào và sử dụng các thán từ một cách hợp lý.
​Giao tiếp viết​
​​Có thể diễn đạt rõ ràng và chính xác, phù hợp với người nhận một cách linh động và hiệu quả.
​​Thư từ
​​Có thể trình bày rõ ràng và chính xác trong thư tín cá nhân bằng cách sử dụng ngôn ngữ linh động và hiệu quả, bao gồm trong đó cấp độ ngôn ngữ tình cảm, bóng gió hoặc hài hước.
​Ghi chép, tin nhắn, phiếu
Có thể viết những lời nhắn liên quan đến việc yêu cầu thông tin hoặc giải thích một vấn đề.
Có thể để lại một lời nhắn để chuyển ngay lập tức một thông tin đơn giản đến bạn bè, nhân viên, các giáo viên, những người thân quen trong cuộc sống hàng ngày bằng cách trao đổi những luận điểm được cho là quan trọng một cách dễ hiểu.

​​Nói trong khi tìm ý
​​Có thể lựa chọn một thuật ngữ phù hợp trong danh mục thông dụng các cấu trúc để duy trì lời thoại, tìm cách vào đề, để duy trì lời thoại và kéo dài thời gian để tìm ý.
Hợp tác
Có thể kết nối một cách khéo léo lời thoại của mình vào những lời thoại của người đối thoại.
​Yêu cầu người khác làm rõ ý
Có thể đặt câu hỏi để khẳng định xem người đối thoại có hiểu những gì muốn biểu đạt và yêu cầu làm sáng tỏ những quan điểm lập lờ, nước đôi.
​​Ghi chép (hội nghị, hội thảo, vv)
​​Có thể ghi chép một cách chi tiết trong một hội thảo thuộc lĩnh vực chuyên môn bằng cách ghi lại thông tin chính xác và sát với bản gốc đến mức mà người khác có thể sử dụng.
​​Xử lý một văn bản
Có thể tóm tắt các các văn bản dài và khó.

​​Năng lực giao tiếp trình độ C1 theo CECR

Năng lực ngôn ngữ rộng
​​Có thể lựa chọn một cấu trúc phù hợp trong một danh mục lớn các lời thoại để diễn đạt hoàn toàn những gì muốn nói.
Vôn từ rộng
Làm chủ một trường từ vựng rộng lớn cho phép vượt qua những lỗ hổng một cách dễ dàng nhờ vào các cấu trúc ẩn dụ thông qua việc tìm kiếm các cách diễn đạt và có chiến lược né tránh. Làm chủ các thuật ngữ hình ảnh và cách nói thân thuộc.
​Làm chủ từ vựng​
​Đôi lúc, có một chút lầm lẫn nhỏ, nhưng không mắc lỗi biểu đạt từ vựng
​Đúng ngữ pháp​
​​Có thể liên tục duy trì mức độ làm chủ cấu trúc ngữ pháp ở cấp độ cao, ít mắc lỗi và khó tìm thấy lỗi.
​Làm chủ hệ thống phát âm
Có thể thay đổi ngữ điệu và đặt đúng trọng âm trong câu để diễn đạt các sắc thái tinh tế về mặt ý nghĩa.​​
​​Làm chủ chính tả
Căn chỉnh trang, giải thích và chấm câu hợp lý và dễ theo dõi. Viết đúng chính tả trừ một vài lầm lẫn.

​​Kiến thức ngôn ngữ xã hội chuẩn
Có thể biết nhiều cấu trúc hình ảnh, biện chứng và đánh giá được những thay đổi trong các cấp độ ngôn ngữ, tuy nhiên có thể phải khẳng định đó là chi tiết nào, đặc biệt nếu cách phát âm không thân thuộc. Có thể theo dõi những bộ phim sử dụng nhiều tiếng lóng và các thuật ngữ hình ảnh.
Có thể sử dụng ngôn ngữ hiệu quả và linh động trong các quan hệ xã hội, bao gồm cách sử dụng tình cảm, bóng gió hoặc để trêu đùa.

​Linh hoạt​
​​Có thể làm hài hòa những nội dung cần nói với cách diễn đạt tùy vào tình huống và người nghe, hài hòa mức độ diễn đạt chính thức phù hợp với hoàn cảnh.
​​Nói trong khi tìm ý
​​Có thể lựa chọn cách diễn đạt phù hợp trong toàn bộ những cấu trúc sẵn có để đưa lời thoại vào nhằm thu hút sự chú ý của độc giả hoặc để kéo dài thời gian, duy trì sự chú ý của độc giả trong lúc tìm ý.
​​Phát triển chủ đề
​​Có thể miêu tả và viết các câu chuyện phức tạp với các chủ đề phụ và một số chuyện có thể phát triển hơn và đi đến một kết luận phù hợp.
​Gắn kết và kết dính
Có thể viết một văn bản rõ ràng, trôi chảy và cấu trúc chặt chẽ, thể hiện khả năng làm chủ công cụ ngôn ngữ về mặt cấu trúc và cấu âm.
​​Mức độ tự nhiên trong diễn đạt
​Có thể diễn đạt trôi chảy và tự nhiên gần như không cần cố gắng. Chỉ chủ đề có khái niệm khó mới có thể cản trở việc diễn đạt tự nhiên và trôi chảy.​
Mức độ chính xác
​Có thể chuẩn hóa và chính xác các quan điểm, các cách biểu đạt và những khẳng định ví dụ ; chắc chắn/ nghi ngờ, tin tưởng/nghi ngờ, đồng nhất...

Cấp độ C1 của CECR là cơ sở để xây dựng các bài thi của kì thi tiếng Pháp DALF C1.


​​