Bằng DELF Pro B2

​​Giới thiệu về bằng DELF Pro B2

DELF Pro B2
Không thể thi bằng DELF Pro B2 nữa. Thật vậy, France Éducation international tế đã chấm dứt phiên bản DELF B2 này. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên thi DELF B2 Tout Public. Đối với tất cả các mục đích thực tế và mục đích lưu trữ, chúng tôi lưu giữ các bài viết của mình trên DELF Pro.

Bằng DELF Pro B2 là cấp độ thứ tư và cao nhất của DELF Pro. Với bối cảnh bài thi là môi trường làm việc bằng tiếng Pháp, bằng DELF Pro đánh giá liệu người học có khả năng:

- phối hợp các dự án trong công việc

- điều khiển các dự án khác nhau

- đưa ra quyết định và thuyết phục mọi người nghe theo quyết định này

Các bài thi lấy bằng DELF Pro B2 được xây dựng dựa theo trình độ B2 được quy định theo CECR  (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).

Cấu trúc bài thi DELF Pro B2

​​Nội dung các phần thi DELF Pro B2
Thời gian
​​Điểm tính trên
Nghe hiểu
Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về hai đoạn ghi âm có nội dung liên quan tới môi trường công sở:
- thuyết trình, hội thảo, phát biểu, tư liệu, chương trình radio hoặc chương trình tivi… (hai lần nghe)
- Phỏng vấn, bản tin... (một lần nghe duy nhất)

Thời gian thi tối đa: 8 phút​​Khoảng 30 phút
​/ 25
Đọc hiểu    
Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về hai văn bản có nội dung liên quan tới môi trường công sở:
- văn bản thông tin
- văn bản nghị luận


​​​1 tiếng


/ 25
​​Viết
Viết một văn bản nghị luận ( xoay quanh một cuộc tranh luận, một bức thư hành chính, một bài báo nhận xét).

​​​1 tiếng

​/ 25
Thi nói
​Trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân dựa trên một tài liệu cho sẵn.
Khoảng 20 phút
30 chuẩn bị

​/ 25
Tổng thời gian thi (chưa tính phần thi nói) : 2 tiếng 30 phút
Kết quả tính theo thang điểm 100
Mốc điểm đạt văn bằng DELF Pro B2: 50/100
​Không có phần thi nào dưới 5

Để có thêm thông tin về kỳ thi DELF Pro B2

​​Để có sự chuẩn bị kĩ càng cho kì thi DELF Pro B2, các bạn có thể tham khảo và tải về đề thi mẫu của DELF Pro B2.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF B2.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết và các đoạn phim của chúng tôi về bài thi nói DELF B2.

​​​