Đánh giá từ vựng, ngữ pháp và phát âm trong bài thi nói DELF A1 TP

Như các bạn nhận thấy trong thang điểm đánh giá kỹ năng nói trình độ DELF A1 Tous Publics, việc đánh giá từ vựng, ngữ pháp và phát âm sẽ được tiến hành trên cả ba phần của bài thi : phần giới thiệu bản thân, phần trao đổi thông tin và phần hội thoại tiếp nối (phần đóng vai). Bên dưới là một đoạn video về 3 phần thi nói của trình độ DELF A1, những phần bình luận và giải thích của chúng tôi đều căn cứ vào đó:


Nhắc lại rằng : các phần của bài thi và những chỉ dẫn đã được giám thị giải thích cho thí sinh trước khi bước vào chuẩn bị. Hơn nữa, giám khảo (người không xuất hiện trên video ) cũng đã nhắc lại các phần của bài thi khi đón tiếp thí sinh. Để biết rõ hơn về các phần của bài thi và những chỉ dẫn trong bài thi nói DELF A1 Tous Publics, các bạn có thể xem video này và vào trang này.


Sau đây là phần ghi lại video của 3 phần bài thi nói DELF A1 TP:

Giám khảo: “On va commencer par l’entretien dirigé. Je vais vous poser quelques questions. Et vous répondez. Ca va ?”

Thí sinh: “Ca va.”

Giám khảo: “Comment vous vous appelez ?”

Thí sinh: “Je m’appelle Dung. D.U.N.G.”

Giám khảo: ”D.U.N.G, très bien. Est-ce que vous pouvez me parler de votre famille ?”

Thí sinh: “Ah oui. Ma famille nous sommes 6 personnes. Mes parents, ma grand-mère, mes parents, ma femme, ma fille et moi.”

Giám khảo: “Votre femme, donc vous êtes marié ?”

Thí sinh: “Oui, je suis marié. Ca fait 4 ans.”

Giám khảo: “4 ans déjà ?”

Thí sinh: “Oui.”

Giám khảo: “Comment s’appelle votre femme ?”

Thí sinh: “Ma femme, elle s’appelle Hang. En vietnamien, Hang ça veut dire le nom d’une fleur.”

Giám khảo: “Comme une fleur, oui d’accord. Et que fait votre femme ? Quel est son travail ?”

Thí sinh: “Ah oui, ma femme travaille en tant que secrétaire dans compagnie électrique à Hai Phong.”

Giám khảo: “Et vous ? Quel est votre travail ?”

Thí sinh: “Je suis soldat à l’office de la marine à Hai Phong.”

Giám khảo: “Soldat, dans l’armée ?”

Thí sinh: “Oui, dans l’armée.”

Giám khảo: “Très bien. Et vous avez une fille, c’est ça ?”

Thí sinh: “Ah oui. Elle a 2 ans. Elle s’appelle Hung Dang. C’est le plus cadeau de ma vie.”

Giám khảo: “Oh”

Thí sinh: “Je suis très content.”

Giám khảo: “Je comprends. Très bien. La première partie est terminée. Nous allons maintenant passer à la 2ème partie. Vous avez préparé des questions. Donc, vous pouvez me poser des questions.”

Thí sinh: “Ok. Avec le mot “Soeur”. Avez-vous des soeurs ?”

Giám khảo: “Moi, non, je n’ai pas de soeurs. J’ai 2 frères.”

Thí sinh: “Ah oui. Le “Film”. Quel genre de film aimez-vous ?”

Giám khảo: ”J’aime bien les films d’action.”

Thí sinh: “D’action, moi aussi.”

Giám khảo: “Vous aussi ! Très bien.”

Thí sinh: “Le mot “Activités”. Qu’est-ce que avez-vous fait ce weekend ?”

Giám khảo: “Ce weekend, je suis resté un petit peu à la maison et je suis sorti avec ma femme et mon fils.”

Thí sinh: “Ah oui, le mot “Horaires”. Excusez-moi monsieur, est-ce que je peux, le dernier train partira à quelle heure s’il vous plaît ?”

Giám khảo: “Le dernier train partira à 19 heures.”

Thí sinh: “Le mot “Voiture”. Avez-vous une voiture ?”

Giám khảo: “Non, je n’ai pas de voiture. J’ai une moto.”

Thí sinh: “Le mot “Client”. Bonjour monsieur, aujourd’hui, est-ce qu’il y a une réduction pour les clients ?”

Giám khảo: “Pour les bons clients, oui, il y a toujours une réduction.”

Thí sinh: “Aah (rires)”

Giám khảo: “Ok, très bien, la deuxième partie est donc terminée. Nous allons passer à la 3ème partie. Quel sujet avez-vous choisi ?”

Thí sinh: “Le sujet est “Dans un magasin de meubles”.”

Giám khảo: “Dans un magasin de meuble, très bien. Donc, vous voulez acheter des meubles pour votre nouvelle maison. Vous vous renseignez sur les meubles : la taille, la couleur, le prix. Vous achetez et vous payez.”

Thí sinh: “OK”

Giám khảo: ”Pour acheter, ici, vous avez une carte de crédit. Ah, ben, vous avez déjà ramené votre carte de crédit !”

Thí sinh: “Toujours, toujours, faire du shopping !”

Giám khảo: “OK. Sinon, vous avez des euros : des billets et des pièces.”

Thí sinh: “Bonjour, monsieur.”

Giám khảo: “Bonjour, monsieur.”

Thí sinh: “Je viens de faire déménage alors je voudrais des meubles pour ma nouvelle maison.”

Giám khảo: “OK, très bien, oui.”

Thí sinh: “Je voudrais acheter un canapé trois places s’il vous plaît.”

Giám khảo: “Un canapé trois places, oui, pas de problème.”

Thí sinh: “Je voudrais, euh, quelles couleurs avez-vous ?”

Giám khảo: “Alors dans le canapé trois places, on a noir, bleu et marron.”

Thí sinh: “Et marron, c’est mieux.”

Giám khảo: “Vous préférez le marron ?”

Thí sinh: “Marron oui.”

Giám khảo: “Très bien.”

Thí sinh: “Combien ça coûte ?”

Giám khảo: “Le canapé trois places, il coûte 350 euros.”

Thí sinh: “350, oui. Et, je voudrais aussi deux lits pour deux personnes, blancs.”

Giám khảo: “Deux lits blancs pour deux personnes, oui, pas de problème.”

Thí sinh: “Combien ça coûte, s’il vous plaît ?”

Giám khảo: “Alors un lit, ça coûte 150 euros. Donc pour deux lits, ça fait 300 euros.”

Thí sinh: “OK, d’accord et dans ma nouvelle maison, nous avons un jardin alors je voudrais acheter une table blanc, euh, une table de jardin.”

Giám khảo: “Une table de jardin, de quelle couleur ?”

Thí sinh: “Blanc.”

Giám khảo: “La couleur blanche.”

Thí sinh: “J’aime le blanc.”

Giám khảo: “Très bien, vous voulez des chaises avec la table ?”

Thí sinh: “Pardon ?”

Giám khảo: “Est-ce que vous voulez des chaises avec la table ? Des chaises, comme ça.”

Thí sinh: “Ah oui ! Bien sûr !”

Giám khảo: “Combien de chaises ?”

Thí sinh: “Deux.”

Giám khảo: “Deux chaises, d’accord.”

Thí sinh: “OK. un canapé, deux lits, une table, combien ça coûte, s’il vous plaît ?”

Giám khảo: “Alors, en tout, on a dit le canapé 350 euros, les deux lits 300 euros, et la table avec les deux chaises, c’est 100 euros. Donc ça fait 750 euros.”

Thí sinh: “OK, d’accord. Est-ce que je vous payer par carte ?”

Giám khảo: “C’est très bien oui. On accepte les cartes. Merci. Bip, paiement accepté. Je vous remercie monsieur.”

Thí sinh: “Excusez-moi ?”

Giám khảo: “Le paiement est accepté. Il n’y a pas de problème. Votre carte fonctionne très bien.”

Thí sinh: “Ah oui, merci.”

Giám khảo: “Merci.”

Thí sinh: “Bonne journée !”

Giám khảo: “Aurevoir et bonne journée !”

Đánh giá từ vựng phần thi nói trình độ DELF A1 TP : mở rộng và chữa lỗi từ vựng

Ở đây, các giám khảo sẽ đánh giá khả năng mở rộng từ vựng đã được sử dụng. Có nghĩa là mức độ phong phú của từ vựng. Nói một cách khác, khả năng của thí sinh khi sử dụng các từ hoặc các cụm từ ở trình độ A1 theo khung tham chiếu CECR và trong mối tương quan với các chủ đề. Giám khảo cũng sẽ đánh giá việc chữa lỗi từ vựng. Có nghĩa là khả năng thí sinh phát âm tốt và làm chủ một cách hợp lý lượng từ vựng. Ví dụ, nếu thí sinh nói « coleur » thay vì « couleur », đây là một lỗi phát âm. Ví dụ, nếu giám khảo nói « Một cái bàn, mầu gì ? » và thí sinh trả lời « Grande/ lớn », thì đây là một lỗi làm chủ từ vựng, vì thay vì nếu lên một màu sắc, thí sinh lại nêu kích thước.

Từ vựng (mở rộng) và lỗi từ vựng trong bài thì DELF A1 Tous Publics được chấm thang điểm 3. Tiêu chí đánh giá là :

“Peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions isolés relatifs à des situations concrètes.” = “Có thể sử dụng một danh mục cơ bản các từ và các cụm từ riêng biệt liên quan đến các tình huống cụ thể. »

Ở phần này, các bạn sẽ nhận được 3 điểm, nếu các bạn có thể sử dụng một lượng từ và lượng cụm từ vừa đủ ở trình độ A1, phù hợp với chủ đề và nếu bạn thể hiện khả năng chữa lỗi từ vựng tương đối tốt so với các từ và các cụm từ mà trình độ A1 chờ đợi. Có nghĩa là, đối với phần chữa lỗi, nếu bạn không mắc quá nhiều lỗi phát âm và lỗi làm chủ từ vựng. Nếu bạn mắc lỗi phát âm và/ hoặc lỗi làm chủ các từ/hoặc các cụm từ mà trình độ cao hơn A1 (A2, B1, B2…), bạn sẽ không bị trừ điểm.

Phần từ 4 phút 38 giây đến 5 phút 22 giây của video bên dưới sẽ cho bạn thấy các giảm khảo thống nhất với nhau về bài nói của thí sinh liên quan đến từ vựng (mở rộng) và chữa lỗi từ vựng  trong toàn bộ bài thi nói DELF A1 Tous Publics (xem lại video và phần ghi lời thoại ở đầu trang) :Production orale DELF A1 Tous Publics Nguyen... par delfdalf

​​Ở đây, phần cho điểm diễn ra nhanh, vì thí sinh đã sử dụng một lượng từ và cụm từ lớn, phù hợp với chủ đề, ở trình độ A1 của CECR.Vào lúc, giám khảo nói «  Rất tốt, bạn cần ghế và một cái bàn ? », thí sinh không hiểu ngay và trả lời « Xin lỗi ». Giám khảo hỏi lại bằng cách chỉ vào những cái ghế : « Bạn có muốn ghế đi cùng với cái bàn không ? Những cái ghế như thế này này » và thí sinh hiểu « À vâng ! Tất nhiên ! ». Ở trình độ A1, việc này không có vấn đề gì. Như vậy, ở đây, thí sinh hoàn toàn nhận được điểm 3/3 theo tiêu chí : « Có thể sử dụng một lượng từ và các cụm từ cơ bản độc lập liên quán đến các tình huống cụ thể. »

Đánh giá ngữ pháp phần thi nói trình độ DELF A1 TP : cấu trúc cấu và chữa lỗi ngữ pháp

Ở đây, các giám khảo sẽ đánh giá khả năng thí sinh thiết lập câu đơn theo cấu trúc chủ ngữ + động từ + bổ ngữ và chia động từ thời hiện tại.

Ngữ pháp (cấu trúc câu và chữa lỗi ngữ pháp) trong phần thi nói trình độ DELF A1 Tous Publics được chấm điểm 3. Tiêu chí đánh giá là :

“Peut utiliser de façon limitée des structures très simples.” = « Có thể sử dụng một cách hạn chế các cấu trúc quá đơn giản. »

Ở đây, các bạn sẽ nhận được 3 điểm nếu bạn có khả năng nói những câu đơn giản và chia động từ ở thời hiện tại. Nếu các bạn mắc lỗi ngữ pháp nhưng ở những trình độ cao hơn trình độ A1 (A1, B1, B2..), bạn sẽ không bị trừ điểm.

Phần từ phút thứ 5 và 22 giây đến phút thứ 5 và 54 giây của video bên dưới, cho bạn thấy phần cho điểm của các giám khảo về phần trình bày của thí sinh liên quan đến ngữ pháp (cấu trúc câu và chữa lỗi ngữ pháp) về toàn bộ bài thi nói trình độ DELF A1 Tous Publics (xem lại video và phần ghi lời thoại ở đầu trang) :


Production orale DELF A1 Tous Publics Nguyen... par delfdalf


Ở đây, phần cho điểm nhanh vì thí sinh thể hiện khả năng làm chủ các câu đơn giản và chia động từ ở thời hiện tại. Dẫu rằng đôi khi vẫn có những lỗi nhỏ không chữa, nhất là khi thí sinh nói  “Est-ce que je vous payer par carte ?” thay vì nói “Est-ce que je peux vous payer par carte ?”. Nhìn tổng thể, điều này không đáng bị phạt ở trình độ A1. Như vậy, ở đây, thí sinh nhận điểm 3/3 không vấn đề gì theo tiêu chí : « Có thể sử dụng một cách hạn chế các cấu trúc rất đơn giản. »

Đánh giá kỹ năng phát âm ở phần thi nói trình độ DELF A1 TP : làm chủ hệ thống phát âm

Ở đây, các giám khảo sẽ đánh giá khả năng phát âm chuẩn các từ hoặc các cụm từ được mong đợi ở trình độ A1 của thí sinh.


Phát âm (làm chủ hệ thống phát âm) của phần thi nói trình độ DELF A1 Tous Publics được chấm điểm trên 3. Tiêu chí đánh giá như sau :

“Peut prononcer de manière compréhensible un répertoire limité d’expressions mémorisées.” = “Có thể phát âm một cách dễ hiểu danh mục hạn chế các cụm từ đã nhớ ».

Ở đây, bạn sẽ nhận được điểm 3 nếu bạn có thể phát âm một cách dễ hiểu cho giám khảo các thuật ngữ hoặc các câu đơn giản.

Phần từ 5 phút 54giây đến 6 phút 24 giây của video bên dưới cho bạn thấy phần cho điểm của các giám khảo đối với phần trình bày của thí sinh liên quan đến phát âm (làm chủ hệ thống phát âm) trên toàn bộ bài thi nói trình độ DELF A1 Tous Publics (xem lại video và phần ghi lời thoại ở đầu trang) :


Production orale DELF A1 Tous Publics Nguyen... par delfdalf


Ở đây, phần cho điểm nhanh vì thí sinh thể hiện khả năng làm chủ hệ thống phát âm. Phát âm rõ ràng và dễ hiểu. Giám khảo-diễn viên hoàn toàn hiểu anh ta và không bao giờ cần phải yêu cầu anh ta nhắc lại. Như vậy, ở đây, thí sinh nhận được điểm 3 trên 3 không vấn đề gì theo tiêu chí : « Có thể phát âm một cách dễ hiểu một lượng hạn chế các cụm từ đã ghi nhớ. »

Lưu ý rằng hai giám khảo đều có chứng nhận còn thời hạn cho phép chấm thi DELF-DALF, điểm mà giám khảo cho phụ thuộc vào lập luận của họ và không bị CIEP điều chỉnh (Trung tâm sư phạm quốc tế). Có thể CIEP có quan điểm khác về việc cho điểm. Vì vào ngày thi, việc cho điểm giữa các giám khảo diễn ra ngay sau khi thí sinh dự thi. Như vậy, việc cho điểm dựa trên điểm của giám khảo-quan sát viên và dựa trên nghi nhớ tức thời của các giám khảo. Những người này không xem lại video để cho điểm.