Cấp độ A2+ theo Khung tham chiếu châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR

Niveau A2+ du CECR
​Cấp độ A2+ theo Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR cao hơn cấp độ A2.  Cấp độ A2+ tương ứng với khả năng tiếng Pháp cao hơn ngưỡng trung bình hoặc cao hơn nữa.  Đối với cấp độ này, người học có khả năng tham gia chủ động hơn, dù khả năng ngôn ngữ vẫn còn hạn chế và cần có sự giúp đỡ, ví dụ: có khả năng mở đầu, phát triển và kết thúc một cuộc hội thoại đơn giản với điều kiện đây là cuộc đối thoại trực tiếp; hiểu tương đối đủ để tự xoay sở trong những tình huống giao tiếp đơn giản và thông thường mà không cần quá cố gắng; biết bầy tỏ để có thể trao đổi ý kiến, thông tin về các chủ đề quen thuộc trong những tình huống hàng ngày có thể dự kiến trước với điều kiện nhận được sự hỗ trợ của người đối thoại, trong trường hợp cần thiết; có khả năng trao đổi về các chủ đề cơ bản với điều kiện có thể nhận được sự hỗ trợ để bầy tỏ mong muốn; có thể xoay sở trong những tình huống hàng ngày mà nội dung có thể dự đoán trước mặc dù phải loay hoay tìm từ; phản ứng một cách tự nhiên trong các tình huống có sẵn, được hỗ trợ, nhưng quá trình tham gia vào hội thoại mở vẫn còn nhiều hạn chế và có cảm xúc hơn, có khả năng phản ứng tốt hơn để tiếp tục độc thoại, ví dụ, bày tỏ những ấn tượng một cách đơn giản, miểu tả đầy đủ các vấn đề xảy ra hàng ngày về môi trường xung quanh như con người, địa điểm, kinh nghiệm nghề nghiệp hoặc học vấn; miêu tả các hoạt động đã xảy ra và các kinh nghiệm bản thân; miêu tả những sự việc xảy ra trong quá khứ và các trải nghiệm cá nhân; miêu tả những hoạt động hàng ngày và các thói quen; miêu tả các dự định và cách thức thực hiện; giải thích những gì thích và không thích; miêu tả đơn giản và ngắn gon về các sự kiện và các hoạt động; miêu tả các đồ vật và các con vật thân quen; sử dụng giọng văn miêu tả đơn giản để nói một cách ngắn gọn về các đồ vật hoặc các vật thuộc sở hữu và biết so sánh chúng.

​​
Trong các ví dụ miêu tả các cấp độ, người ta phân biệt “cấp độ tiêu chuẩn”  (ví dụ A2 hoặc A2.1) và “cấp độ cao cấp” (ví dụ, A2 + hoặc A 2.2). Các cấp độ này sẽ được phân biệt theo chiều ngang như trong phần trích dẫn đánh giá “ Kỹ năng đọc hiểu tổng quát”.

​A2
​​Có thể hiểu các văn bản ngắn và đơn giản về các chủ đề cụ thể thông thường có tần suất sử dụng cao ngôn ngữ hàng ngày và liên quan đến công việc.
​​Có thể hiểu các văn bản ngắn và đơn giản chứa lượng từ vựng rất phổ thông, bao gồm lượng từ vựng phổ biến quốc tế.
​​Niveaux A2.1 et A2.2 (A2+) : kỹ năng đọc hiểu
Để hiểu hơn phần miểu tả trình độ A2+, mời các bạn vào trang dành riêng cho trình độ A2 của CECR.

​​