Bằng DELF B1 scolaire

​​Giới thiệu về bằng DELF B1 scolaire

DELF B1 scolaire
Đạt được trình độ này, người học trở nên độc lập trong việc sử dụng ngôn ngữ. Người học có khả năng hiểu và tham gia trò chuyện, bày tỏ ý kiến và quan điểm các nhân. Người học cũng sẽ có khả năng tự xoay sở trong các tình huống bất ngờ trong cuộc sống hàng ngày.

Các vấn đề nêu lên trong bài thi DELF B1 scolaire phù hợp với các bạn trẻ. Nhằm chứng nhận các nỗ lực học tiếng Pháp của người học, bằng DELF B1 scolaire là bước quan trọng để thúc đẩy các bạn thiếu niên học tiếng Pháp.Bằng DELF B1 scolaire có giá trị tương đương với bằng DELF B1 Tous Publics. Cả hai tấm bằng đều nhìn giống hệt nhau, không có bất cứ phân biệt cụ thể nào về bằng Scolaire hay Tous Publics sẽ xuât hiện trên tấm bằng. Cần lưu ý rằng nếu giữa các nhà chức trách giáo dục địa phương và đại sứ quán Pháp có kí kết thỏa thuận hợp tác thì học sinh sẽ thi DELF scolaire. Nếu không, học sinh sẽ thi DELF Junior.

Các bài thi lấy bằng  DELF B1 scolaire được xây dựng dựa theo trình độ B1 du CECR được quy định theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).

​​Cấu trúc bài thi DELF B1 scolaire

​​Nội dung các phần thi DELF B1 scolaire
​​Thời gian
​​Điểm tính trên
Nghe hiểu
Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về khác nhau đoạn ghi âm (ba lần nghe)

Thời gian thi tối đa: 6 phút


​Khoảng 25 phút


​​/25
Đọc hiểu    
Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về khác nhau văn bản:
- tìm các thông tin theo yêu cầu
- phân tích nội dung một văn bản chính luận


​​45 phút


/25
​​Viết
​Bày tỏ suy nghĩ cá nhân về một chủ đề tổng quát ( dưới dạng tiểu luận, thư, báo…)

45 phút

​​​/25
Thi nói
Bài thi gồm 3 phần:
- tự giới thiệu bản thân (2 tới 3 phút)
- bài tập tình huống với giám khảo (3 tới 4 phút)
- bày tỏ suy nghĩ cá nhân xoay quanh một văn bản cho trước (5 tới 7 phút)

​​Tối đa 15 phút
Chuẩn bị 10 phút (dành riêng cho phần thi  số 3)


​​/25
​Tổng thời gian thi (chưa tính phần thi nói) : 1 tiếng 55 phút
Kết quả tính theo thang điểm 100
Mốc điểm đạt văn bằng DELF B1 scolaire : 50/100
​Không có phần thi nào dưới 5

​​Để có thêm thông tin về kỳ thi DELF B1 scolaire

​​Để có sự chuẩn bị kĩ càng cho kì thi DELF B1 scolaire, các bạn có thể tham khảo và tải các đề thi mẫu của DELF B1 scolaire.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF B1.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết và các đoạn phim của chúng tôi về bài thi nói DELF B1 scolaire.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF B1 scolaire.

​​​