Phần thứ hai của bài thi diễn đạt nói trình độ DELF A1 cho mọi đối tượng: trao đổi thông tin

​Trao đổi thông tin (échange d’informations) chính là phần thứ hai của bài thi nói trình độ A1 cho mọi đối tượng (PO DELF A1). Dưới đây là một đoạn video về phần trao đổi thông tin của bài thi nói trình độ A1 cho mọi đối tượng:


Xin nhắc lại: diễn biến của bài thi và các yêu cầu đã được giám thị giải thích cho thí sinh trước thời gian chuẩn bị. Hơn nữa, giám khảo cũng đã nhắc lại tiến trình của bài thi khi đón thí sinh vào phòng thi (điều này không được thể hiện trong đoạn video dưới đây). Để biết thêm chi tiết về tiến trình của bài thi và các yêu cầu của bài thi nói trình độ DELF A1, các bạn có thể xem ​video này và tham khảo ​trang sau đây.


Sau đây là phần lời thoại trong đoạn video của phần trao đổi thông tin (phần thứ hai) của bài thi nói trình độ DELF A1 cho mọi đối tượng:

Giám thị: “Nous allons maintenant passer à la 2ème partie. Vous avez préparé des questions. Donc, vous pouvez me poser des questions.”

Thí sinh: “Ok. Avec le mot “Soeur”. Avez-vous des soeurs ?”

Giám thị: “Moi, non, je n’ai pas de soeurs. J’ai 2 frères.”

Thí sinh: “Ah oui. Le “Film”. Quel genre de film aimez-vous ?”

Giám thị: ”J’aime bien les films d’action.”

Thí sinh: “D’action, moi aussi.”

Giám thị: “Vous aussi ! Très bien.”

Thí sinh: “Le mot “Activités”. Qu’est-ce que avez-vous fait ce weekend ?”

Giám thị: “Ce weekend, je suis resté un petit peu à la maison et je suis sorti avec ma femme et mon fils.”

Thí sinh: “Ah oui, le mot “Horaires”. Excusez-moi monsieur, est-ce que je peux, le dernier train partira à quelle heure s’il vous plaît ?”

Giám thị: “Le dernier train partira à 19 heures.”

Thí sinh: “Le mot “Voiture”. Avez-vous une voiture ?”

Giám thị: “Non, je n’ai pas de voiture. J’ai une moto.”

Thí sinh: “Le mot “Client”. Bonjour monsieur, aujourd’hui, est-ce qu’il y a une réduction pour les clients ?”

Giám thị: “Pour les bons clients, oui, il y a toujours une réduction.”

Thí sinh: “Aah (rires)”

Giám thị: “Ok, très bien, la deuxième partie est donc terminée.”

Thông tin chi tiết về phần thứ hai của bài thi diễn đạt nói DELF A1 cho mọi đối tượng: trao đổi có định hướng

Phần trao đổi thông tin (échange d’informations) của bài thi diễn đạt nói DELF A1 cho mọi đối tượng kéo dài khoảng hai phút. Bạn muốn biết thông tin về giám khảo. Từ 6 thẻ có chứa các từ với các dấu hỏi chấm (?), bạn có thể đặt các câu hỏi cho giám khảo. Bạn không bắt buộc phải sử dụng từ được viết trên thẻ, bạn có thể đặt câu hỏi về chủ đề đó. Ví dụ: với thẻ có từ “Situation familiale ?” (Tình trạng gia đình ?), bạn có thể đặt câu hỏi: “Êtes-vous marié?” (Thầy/Cô đã kết hôn chưa ạ?). Ở đây, hãy cố gắng đa dạng hóa các kiểu đặt câu hỏi bằng cách đảo động từ và dùng đại từ nhân xưng nhưng trong ví dụ trên đây: “Êtes-vous marié?”, sử dụng nhóm “est-ce que”: “Est-ce que vous êtes marié?” hoặc dùng ngữ điệu lên giọng: “Vous êtes marié?”. Lưu ý, các ví dụ được đưa ra từ thẻ "Situation familiale" nhưng không có nghĩa là phải đặt 3 câu hỏi bằng 3 cách trên từ cùng một thẻ, mà là đa dạng hóa các cách đặt câu hỏi với từng thẻ khác nhau. Với mỗi thẻ chỉ cần đặt một câu hỏi duy nhất. Cần chú ý rằng việc đa dạng hóa cách diễn đạt các câu hỏi không được yêu cầu rõ trong đề thi. Bạn sẽ không bị trừ điểm nếu bạn không làm điều đó. Dù vậy, để có cơ may giành được điểm tối đa cho phần thi này, chúng tôi khuyên các bạn làm việc đó.

Phần trao đổi thông tin của bài thi nói trình độ DELF A1 cho mọi đối tượng được chấm điểm trên 4. Tiêu chí đánh giá cho phần này là:

“Peut poser des questions personnelles simples sur des sujets familiers et concrets et manifester qu’il/elle a compris la réponse.” : “Có thể đặt được các câu hỏi mang tính cá nhân về các chủ đề quen thuộc và cụ thể và thể hiện mình đã hiểu câu trả lời.”

Ở đây, bạn sẽ giành 4 điểm nếu bạn có khả năng đặt được các câu hỏi dựa trên 6 thẻ có chứa các từ với các dấu hỏi chấm (?) và các câu hỏi này nhằm hỏi thông tin về giám khảo. Thật vậy, vì trong yêu cầu của bài thi đã chỉ rõ rằng bạn muốn biết thông tin về giám khảo nên các câu hỏi phải liên quan đến người đó. Trong đoạn video trên đây, câu hỏi đầu tiên của thí sinh với từ “Sœur” (Chị em gái) là “Avez-vous des sœurs?” (Thầy/Cô có chị em gái không ạ?). Câu hỏi này có quan hệ trực tiếp đến giám khảo. Trái lại, câu hỏi thứ tư với từ “Horaires” (Bảng giờ giấc): “Excusez-moi monsieur, est-ce que je peux, le dernier train partira à quelle heure s’il vous plaît ?” (Xin lỗi thưa ông cho tôi hỏi chuyến tàu cuối cùng sẽ khởi hành lúc mấy giờ?), không liên quan trực tiếp đến giám khảo. Ở đây, thí sinh lẽ ra phải hỏi: “Quels sont vos horaires de travail?” (Thời gian biểu công việc của thầy/cô thế nào ạ?). Như vậy, vì trong yêu cầu của bài thi đã chỉ rõ rằng bạn muốn biết thông tin về giám khảo nên cần phải đặt các câu hỏi liên quan đến cuộc sống của giám khảo đó.

Trong tiêu chí đánh giá của phần thứ hai (trao đổi thông tin) của bài thi nói DELF A1 cho mọi đối tượng còn ghi rõ: “et manifester qu’il/elle a compris la réponse.” (“và thể hiện mình đã hiểu câu trả lời”.). Ở đây, thí sinh đã làm tốt việc đó ở câu hỏi thứ hai về từ “Film” (Phim). Thực vậy, bằng lời đáp: “D’action, moi aussi.” (Phim hành động, em cũng thế ạ) cho câu trả lời của giám khảo: ”J’aime bien les films d’action.” (Tôi rất thích phim hành động), thí sinh thể hiện rõ rằng mình đã hiểu câu trả lời. Như vậy, sau câu trả lời của giám khảo cho câu hỏi của bạn, đừng ngại tương tác. Ví dụ, với từ “Voiture” (Ô tô) sau câu trả lời của giám khảo: “Non, je n’ai pas de voiture. J’ai une moto.” (Không, tôi không có ô tô. Tôi có một chiếc xe máy), thí sinh nên nói : “Moi aussi, j’ai une moto.” (Em cũng thế, em cũng có một chiếc xe máy ạ).

Chấm điểm cho phần thứ hai của bài thi nói DELF A1 cho mọi đối tượng : trao đổi thông tin

Phần thi này kéo dài từ 45 giây đến 2 phút và đoạn video dài 34 giây dưới đây giới thiệu với các bạn cuộc thảo luận giữa các giám khảo về bài làm phần thứ hai của bài thi diễn đạt nói DELF A1 cho mọi đối tượng, trao đổi thông tin, của thí sinh trong video ở đầu trang:Production orale DELF A1 Tous Publics Nguyen... par delfdalf


Ở đây, thí sinh đặt câu hỏi cho 6 từ. Thí sinh rất thoải mái và chúng tôi đánh giá rằng anh ta hiểu các câu trả lời của giám khảo. Tuy nhiên, hai trong số sáu câu hỏi của anh ta không liên quan trực tiếp đến giám khảo. Đó là câu thứ tư với từ “Horaires” (Bảng giờ giấc) : “Excusez-moi monsieur, est-ce que je peux, le dernier train partira à quelle heure s’il vous plaît ?” (Xin lỗi thưa ông cho tôi hỏi chuyến tàu cuối cùng sẽ khởi hành lúc mấy giờ?) và câu cuối cùng, với từ “Client” (Khách hàng) : “Bonjour monsieur, aujourd’hui, est-ce qu’il y a une réduction pour les clients ?” (Xin chào ông, hôm nay có giảm giá cho khách hàng không?). Vì vậy các giám khảo trừ một điểm và cho anh ta điểm 3 trên 4 cho phần này.

​​Cần lưu ý rằng dù hai giám khảo có chứng chỉ có hiệu lực để chấm thi DELF-DALF, điểm được cho phụ thuộc vào đánh giá của họ và không được điều chỉnh bởi Trung tâm nghiên cứu sư phạm quốc tế (CIEP). Có thể là CIEP có một quan điểm khác về cách chấm điểm. Như vậy, cách chấm điểm dựa trên ghi chép của giám khảo-quan sát viên và trên ghi nhớ tức thời của các giám khảo. Các giám khảo đã không xem lại đoạn video để cho điểm.

Phần thứ ba của bài thi diễn đạt nói DELF A1 cho mọi đối tượng: hội thoại giả định hoặc đóng vai

Các bạn sẽ thấy tất cả các thông tin về phần này bằng cách tham khảo đường dẫn sau.


​​​