Bằng DELF A1 Junior

Giới thiệu về bằng DELF A1 Junior

DELF A1 Junior
​Bằng DELF A1 Junior chứng nhận các hiểu biết đầu tiên về ngôn ngữ Pháp của các bạn trẻ tuổi từ 12 đến 18 tại các trường Trung Học và Phổ Thông. Đây là trình độ cơ bản nhất, nhằm mục đích khám phá ngôn ngữ Pháp. Tại giai đoạn này, người học có khả năng giao tiếp ở mức độ đơn giản: giới thiệu về bản thân và về môi trường xung quanh. Kì thi sẽ được chấm điểm hết sức tích cực và hướng tới mục đích phát triển việc học tiếng Pháp. Các vấn đề nêu lên trong bài thi DELF A1 Junior phù hợp với các bạn trẻ. Nhằm chứng nhận các nỗ lực học tiếng Pháp của người học, bằng DELF A1 Junior là bước quan trọng để thúc đẩy các bạn thiếu niên học tiếng Pháp.

Các bài thi lấy bằng A1 được xây dựng dựa theo trình độ A1 được quy định theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).


Cấu trúc bài thi DELF A1 Junior

​​Nội dung các phần thi DELF A1 Junior
​​Thời gian
​​Điểm tính trên
Nghe hiểu
Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về ba hoặc bốn đoạn ghi âm rắt ngắn, có liên quan tới các tình huống trong đời sống hàng ngày (hai lần nghe)

Thời lượng tối đa của các bài nghe: 3 phút


Khoảng 20 phút


​​/25
Đọc hiểu
​Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về bốn hoặc năm văn bản có liên quan tới các tình huống trong đời sống hàng ngày.

​​30 phút


​​/25
​​Viết
Bài thi gồm hai phần:
- điền phiếu
- viết những câu đơn giản (bưu thiếp, tin nhắn, truyện…) về những chủ đề trong cuộc sống hàng ngày.


30 phút


​​/25
​​Thi nói
Bài thi gồm ba phần:
- giới thiệu bản thân (khoảng 1 phút)
- trao đổi thông tin (khoảng 2 phút)
- hội thoại với giám khảo (khoảng 2 phút)

5 tới 7 phút
​chuẩn bị 10 phút


​​/25
Tổng thời gian thi (chưa tính phần thi nói): 1 tiếng 20 phút
Kết quả tính theo thang điểm 100
Mốc điểm đạt văn bằng DELF A1 Junior: 50/100
Không có phần thi nào dưới

​​Để có thêm thông tin về kỳ thi DELF A1 Junior

​​Để có sự chuẩn bị kĩ càng cho kì thi DELF A1 Junior, các bạn có thể tham khảo và tải các đề thi mẫu của DELF A1 Junior.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF A1.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết và các đoạn phim của chúng tôi về bài thi nói DELF A1.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF A1 Junior.