Trình độ A1.1 theo Khung tham chiếu châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR

Niveau A1.1 du CECR
Cấp độ A1.1 là trình độ thấp nhất theo Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ (CECR).A1.1 tương đương với trình độ thấp nhất trong tiếng Pháp, cả về mặt nói và viết, mà người mới học tiếng Pháp có thể đã đạt được hoặc có khả năng sẽ đạt được.​


Khả năng giao tiếp cơ bản của trình độ A1.1

Thí sinh thi A1.1 :

 • có thể hiểu vài cách diễn đạt thân mật và hàng ngày được sử dụng trong những tình huống giao tiếp thường xuyên cũng như những cách nói đơn giản dùng để đáp ứng một số nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống xã hội;
 • có thể tự giới thiệu bản thân và trả lời các câu hỏi liên quan, ví dụ : quốc tịch, tuổi tác, nơi ở, trường học và đương nhiên có thể tự đặt được các câu hỏi như thế cho người khác ;
 • có thể tham gia một cuộc trò chuyện thông thường, bằng cách nói đơn giản (tập trung vào một hoặc hai từ) và nhờ đến tiếng mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ khác được chấp nhận nếu người trò chuyện cùng nói chậm rõ ràng đồng thời tỏ ra hợp tác và khoan dung.

Khả năng : Nghe hiểu

Người học có thể :

 • nghe hiểu những thông báo công cộng đơn giản ( như giờ khởi hành, giờ đến….), những chỉ dẫn / hướng dẫn dự kiến, những tin nhắn xã giao được ghi âm, những thông tin nhắc lại (như những hướng dẫn sư phạm), nếu điều kiện nghe tốt (không có tiếng ồn, không có nhạc….), nếu những tin nhắn được đánh vần chậm và/hoặc rõ ràng, được minh hoạ (bởi sơ đồ, bởi các hình vẽ…) hoặc trên giấy tờ và nhắc lại.

Khả năng : Đọc hiểu

Người học có thể :

 • nhận biết các tên, các từ hoặc các cách diễn đạt thông dụng nhất trong những tình huống đơn giản của cuộc sống hàng ngày : biển báo, chỉ dẫn viết bằng tay cùng với các hình vẽ kí hiệu đi kèm, giá cả, giờ giấc ;
 • xác định và hiểu những dữ liệu số, tên riêng và những thông tin đơn giản trong một văn bản ngắn ;
 • nhận định bao quát (về mặt phương diện, hình thức viết, định hướng) chức năng của vài bài đọc thông thường nói về môi trường hàng ngày hoặc về trường học ;
 • hiểu sự cấu tạo của các bài đọc bởi một hoặc hai câu, bao gồm các từ và cách diễn đạt thân mật (như bưu thiếp hoặc các chỉ dẫn).

Khả năng : Viết

Người học có thể :

 • chép lại các từ hoặc các tin nhắn ngắn gọn, viết các số và ngày tháng ;
 • nhận biết được các hình thức viết khác nhau : như chữ in, chữ viết kiểu chữ in, chữ viết hoa và chữ viết bằng tay dễ đọc ;
 • viết để tự giới thiệu bản thân : họ tên, quốc tịch, địa chỉ, tuổi, ngày tháng năm sinh, trong các bảng câu hỏi hoặc phiếu chỉ dẫn;
 • viết một bức thư đơn giản gắn liền với các hoạt động của cuộc sống hàng ngày gồm vài chi tiết cá nhân.

Khả năng : Nói

Người học có thể :​

 • giao tiếp đơn giản với điều kiện người đối thoại diễn đạt dễ hiểu, nói thật chậm và nhắc lại nếu người học không hiểu ; có thể sử dụng các cách diễn đạt cơ bản về chào hỏi và tạm biệt ;
 • trả lời các câu hỏi đơn giản về tuổi, quê quán, ngoại ngữ, nơi ở…
 • hiểu, đồng ý / từ chối và làm theo những chỉ dẫn đơn giản ;
 • hỏi ai đó các tin tức và biết cách ứng biến ;
 • tự xoay sở để hỏi các đồ vật, yêu cầu các dịch vụ, có thể đưa hoặc trả lại chúng cho người khác kèm theo thông tin về giờ hoặc về số.

Bảng tự đánh giá trình độ A1.1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu

Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ (CECR) mô tả người đủ trình độ A1.1 là người có khả năng hoàn thành các phần sau :

​Hiểu


​Nghe

​​Tôi có thể hiểu các thông tin của cuộc sống hàng ngày nhằm phục vụ cho những tình huống giao tiếp thông dụng (như thông báo công cộng, dự báo thời tiết, tin nhắn, thông tin nhắc lại) và đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống xã hội

​Hiểu


​​Đọc

​​Trong một văn bản ngắn, tôi có thể nhận biết và hiểu những dữ liệu bằng con số, các tên riêng và các thông tin dễ hiểu khác trong những tình huống hàng ngày của cuộc sống (như giá cả, giờ giấc, các tín hiệu, thẻ, chỉ dẫn).

​​Nói
​​Tham gia hội thoại
​​Tôi có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại diễn đạt dễ hiểu, nói thật chậm và nhắc lại nếu tôi không hiểu.

​​Nói
​Diễn   đạt nói   liên            tục

​Tôi có thể hỏi người khác các đồ vật, yêu cầu dịch vụ, đưa chúng hoặc trả lại cho người khác.    


​​Viết
​​
​Viết

​​Tôi có thể viết một bức thư rất đơn giản gắn với các hoạt động của cuộc sống hàng ngày. Tôi có thể tự giới thiệu bản thân : họ tên, quốc tịch, địa chỉ, tuổi, trong các phiếu câu hỏi hoặc phiếu chỉ dẫn.Tôi có thể chép các từ hoặc các thư ngắn gọn, viết các số và ngày tháng. Tôi có thể nhận biết các hình thức viết khác nhau.
Cấp độ A1.1 của CECR là cơ sở để xây dựng các bài thi của kì thi tiếng Pháp DILFDELF Prim A1.1.

​​