Thông tin pháp lý

Informations légales

​Những thông tin trên trang web delfdalf.fr được cập nhật bởi Yann PERROT

Email : delfdalfmonde@gmail.com

Lưu ý

Thông tin trên trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào và có thể có lỗi. Chúng tôi khuyên các bạn xác minh tính chính xác của dữ liệu. Yann PERROT và các tác giả không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì xảy ra khi các bạn sử dụng thông tin trên trang web này. Trang web này được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ. Nội dung được dịch có thể khác nhau tùy thuộc vào ngôn ngữ. Các biểu trưng chính thức DILF, DELF và DALF, cũng như các đề thi mẫu tải về là tài sản củ a CIEP (Trung tâm Nghiên cứu sư phạm quốc tế). Đây là những tài liệu duy nhất được cung cấp cho công chúng và được phép phổ biến. Tất cả các đề thi khác được bảo mật tuyệt đối trước, trong và sau các kỳ thi. Những ai phổ biến có thể chịu hình phạt dân sự và hình sự.