Kỹ năng diễn đạt thi nói DELF B2

Giới thiệu và quy trình phần thi diễn đạt nói DELF B2

Production orale DELF B2
Phần thi nói Delf B2 diễn ra khoảng 20 phút và chia làm 2 phần : trình bày đưa ra quan điểm cá nhân (5 đến 7 phút) và tranh luận (10 đến 13 phút). Thí sinh sẽ rút thăm hai đề và chọn một trong hai đề thi đó. Thí sinh sẽ có khoảng 30 phút chuẩn bị.

Để hiểu rõ về kì thi nói DELF B2 và có các ý tưởng với các đề thi nói DELF B2, chúng tôi khuyên các bạn nghiên cứu các đề thi mẫu dưới đây:

- các đề thi mẫu DELF B2 trung học và thanh thiếu niên

- các đề thi mẫu DELF B2 dành cho mọi đối tượng

- các đề thi mẫu DELF B2 dành cho mức độ cao cấpVideo minh hoạ quá trình diễn ra bài thi diễn đạt nói DELF B2

Video bên dưới là ví dụ minh hoạ phần thi diễn đạt nói DELF B2 trung học và thanh thiếu niên:

Phần đầu tiên cho bài thi kỹ năng diễn đạt nói DELF B2 - trình bày quan điểm cá nhân: bảo vệ quan điểm cá nhân đã lập luận

Phần trình bày quan điểm cá nhân trong phần thi diễn đạt nói của DELF B2 kéo dài từ 5 đến 7 phút. Ở phần thi này, thí sinh phải làm sáng tỏ chủ đề đã được nêu trong tài liệu và trình bày quan điểm của mình một cách rõ ràng và lập luận.

Phần này được cho điểm 7 trên tổng số 25 điểm cho phần thi diễn đạt nói của DELF B2. Đối với phần này, có ba tiêu chí đánh giá:

1) Peut dégager le thème de réflexion et introduire le débat = Có thể nêu bật được chủ đề lập luận và mở ra một cuộc tranh luận (1,5 điểm)

2) Peut présenter un point de vue en mettant en évidence des éléments significatifs et/ou des exemples pertinents = Có thể trình bày một quan điểm trong khi làm nổi bật lên những khái luận ý nghĩa và/hoặc những khái luận thích đáng. (3 điểm)

3) ​Peut marquer clairement les relations entre les idées. = Có thể làm bật lên sự liên hệ trong các ý một cách mạch lạc. (2,5 điểm)

Phần thứ hai cho bài thi kỹ năng diễn đạt nói DELF B2 - bài tình huống: tranh luận

Bài tình huống (bài tranh luận) của phần thi diễn đạt nói DELF B2 kéo dài từ 10 đến 13 phút. Tiếp theo phần trình bày quan điểm cá nhân, thí sinh sẽ phải bảo vệ quan điểm của mình với giám khảo trong một bài tranh luận.

Phần này được cho điểm 6 trên tổng số 25 điểm cho phần thi diễn đạt nói của DELF B2. Đối với phần này, có hai tiêu chí đánh giá:

1) Peut confirmer et nuancer ses idées et ses opinions, apporter des précisions. = Có thể xác nhận và diễn đạt đa dạng các ý cũng như các quan điểm và có thể mang tới những lời giải thích rõ ràng. (3 points)

2) Peut réagir aux arguments et déclarations d’autrui pour défendre sa position. = Có thể phản đối các lập luận và khẳng định của người khác để bảo vệ thái độ và quan điểm của bản thân. (3 points)

Đánh giá từ vựng, ngữ pháp và phát âm cho bài thi kỹ năng diễn đạt nói DELF B2

Như ta thấy ở trên, hai phần của bài thi kỹ năng diễn đạt nói DELF B2 được cho điểm 13 trên tổng điểm 25 cho bài thi kỹ năng diễn đạt nói DELF B2. Các tiêu chí đánh giá cho hai phần này dành cho khả năng ngôn ngữ học ứng dụng và tình huống. 12 điểm còn lại dành để đánh giá cho việc làm chủ ngôn ngữ : từ vựng (lượng từ), cấu trúc câu (ngữ pháp), hệ thống cấu âm (phát âm) và trên tổng số của cả hai phần. Các tiêu chí đánh giá là:

1) Từ vựng (phong phú và làm chủ từ vựng): possède une bonne variété de vocabulaire pour varier sa formulation et éviter des répétitions ; le vocabulaire est précis mais des lacunes et des confusions subsistent. = có được lượng từ vựng tốt và đa dạng để thay đổi việc trình bày và để tránh việc lặp đi lặp lại ; có được lượng từ vựng chính xác nhưng vẫn có thể xảy ra thiếu sót và nhầm lẫn. (4 points)

2) Cấu trúc câu: a un bon contrôle grammatical, malgré de petites fautes syntaxiques. = làm chủ tốt ngữ pháp mặc dù có những lỗi nhỏ về cú pháp. (5 points)

3) Làm chủ hệ thống cấu âm: a acquis une prononciation et une intonation claires et naturelles. = phát âm và ngữ điệu rõ ràng mạch lạc và tự nhiên. (3 points)

Thông tin bổ sung cho phần thi diễn đạt nói DELF B2

Các bạn có thể tham khảo và tải các chỉ dẫn, thang điểm đánh giá và các đề thi mẫu phần thi diễn đạt nói DELF B2 trên các trang:

- các đề thi mẫu DELF B2 scolaire et Junior

- các đề thi DELF B2 Tous Publics

- các đề thi mẫu DELF Pro B2

Chúng tôi mời các bạn tham khảo phiên bản mới nhất thang điểm đánh giá kỹ năng diễn đạt nói DELF B2. Chúng tôi khuyên các bạn nên tham khảo kỹ thang điểm đánh giá này vì các bạn sẽ được đánh giá và cho điểm dựa trên đó. Như vậy, nếu bạn làm chủ các tiêu chí đánh giá và nếu bạn đáp ứng đúng các tiêu chí này, bạn sẽ nhận được số điểm tối đa.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF B2 Tout Public.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF B2 Junior và scolaire.