​​Kỹ năng diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên

​​Giới thiệu và quy trình phần thi diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên

Production orale DELF B1 scolaire et Junior
Phần thi diễn đạt nói của DELF B1 trung học và thanh thiếu niên kéo dài từ 10 đến 15 phút và chia làm 3 phần: phần giới thiệu bản thân không có thời gian chuẩn bị (2 đến 3 phút), bài tập tình huống không có thời gian chuẩn bị (3 đến 4 phút) và phần trình bày quan điểm cá nhân, có thời gian chuẩn bị (5 đến 7 phút). Đối với phần 2 và phần 3, thí sinh phải rút ngẫu nhiên hai chủ đề và lựa chọn một trong hai chủ đề. Đối với phần thi thứ 2 không có thời gian chuẩn bị, việc rút ngẫu nhiên các chủ đề và lựa chọn chủ đề sẽ được thực hiện ngay sau phần thi thứ nhất, trực tiếp trước ban giám khảo. Thí sinh chỉ có 10 phút chuẩn bị cho phần thi thứ 3. Việc chuẩn bị sẽ diễn ra trước khi bước vào phòng thi.

​​

Để hiểu rõ hơn phần thi diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên và có một cái nhìn rõ hơn về các chủ đề của DELF B1 trung học và thanh thiếu niên, chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ các ví dụ bài thi DELF B1 scolaire et Junior.

Toàn bộ các phần thi diễn đạt nói của DELF B1 trung học và thanh thiếu niên được chấm trên thang điểm 25. Có nghĩa là chiếm một phần tư tổng số điểm của bài thi DELF B1 trung học và thanh thiếu niên, được tính theo thang điểm 100. Mỗi kỹ năng khác (nghe hiểu, đọc hiểu, diễn đạt viết) cũng đều được chấm theo thang điểm 25. Để nhận bằng, bạn phải đạt ít nhất 50/100 và đạt ít nhất 5/25 đối với mỗi kỹ năng. Nếu bạn được dưới 5 điểm một trong các kỹ năng trên, có nghĩa là điểm liệt, và cũng tương tự nếu bạn đạt tổng số điểm dưới 50/100. Ví dụ, nếu bạn đạt tổng số điểm là 56/100, nhưng bạn chỉ đạt 4/25 điểm cho một trong các kỹ năng trên, bạn cũng trượt và không nhận được bằng.

​​Video minh hoạ quá trình diễn ra bài thi diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên

Video bên dưới là ví dụ minh hoạ phần thi diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên:
​​

Phần thứ nhất bài thi diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên: giới thiệu bản thân

Phần giới thiệu bản thân trong phần thi diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên kéo dài từ 2 đến 3 phút. Phần thi này cho phép thí sinh giới thiệu bản thân mình, về các hoạt động, các sở thích, về quá khứ, hiện tại và các dự định. Trong phần thi này, sẽ có các câu hỏi của giám khảo để đảm bảo có một cuộc nói chuyện chính thức. Giám khảo sẽ luôn mở đầu đoạn hội thoại bằng một câu hỏi : “Bonjour, pouvez-vous vous présenter, s’il vous plaît ?”. = “ Xin chào, bạn có thể tự giới thiệu bản thân?”

Sau phần giới thiệu của thí sinh và theo những gì thí sinh nói, giám khảo có thể lại tiếp tục cuộc hội thoại bằng cách đặt các câu hỏi. Ví dụ: “Où avez-vous passé vos dernières vacances ?” = “Kỳ nghỉ hè vừa rồi bạn đã đi đâu ?”, “Qu’est-ce que vous êtes en train d’étudier ?” = “Bạn đang học gì ?”, “Que voulez-vous faire plus tard ?” = “ Bạn muốn làm gì sau này?” hoặc “Parlez-moi de vos passe-temps préférés.” = “Hãy kể về những sở thích của bạn.”

Phần này được chấm 3 điểm trên 25 điểm dành cho phần diễn đạt nói của DELF B1 trung học và thanh thiếu niên. Đối với phần thi này, có hai tiêu chí đánh giá:

1) Peut parler de soi avec un certaine assurance en donnant informations, raisons et explications relatives à ses centres d’intérêt, projets et actions. = Có thể nói về bản thân với một sự tự tin nhất định và đưa ra những thông tin, lý lẽ và giải thích liên quan đến các sở thích, dự định và hoạt động của bản thân. (2 điểm)

2) ​Peut aborder sans préparation un échange sur un sujet familier avec une certaine assurance. = Có thể tham gia vào cuộc thảo luận mà không có sự chuẩn bị trước về một chủ đề quen thuộc với một sự tự tin nhất định. (1 điểm)

​​Phần thứ hai bài thi kỹ năng diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên: bài tập tình huống

Bài tập tình huống trong phần thi diễn đạt nói của DELF B1 trung học và thanh thiếu niên kéo dài từ 3 đến 4 phút. Ở đây, thí sinh phải đóng vai trò chính trong tình huống.

Phần thi này được tính thang điểm 5 trên tổng số 25 điểm cho phần thi diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên. Đối với phần thi này, có ba tiêu chí đánh giá:

1) Peut faire face sans préparation à des situations même un peu inhabituelles de la vie courante (respect de la situation et des codes sociolinguistiques). = Có thể đối mặt với các tình huống, thậm chí hơi xa lạ với cuộc sống hàng ngày mà không có thời gian chuẩn bị (tôn trọng tình huống và các quy tắc ngôn ngữ xã hội). (1 điểm)

2) Peut adapter les actes de parole à la situation. = Có thể làm cho lời nói phù hợp với tình huống. (2 điểm)

3) ​Peut répondre aux sollicitations de l’interlocuteur (vérifier et confirmer des informations, commenter le point de vue d’autrui, etc.). = Có thể đáp ứng các yêu cầu của đối tác (xem xét và khẳng định thông tin, bình luận quan điểm của người khác,..). (2 điểm)

​​Phần thứ ba bài thi kỹ năng diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên: trình bày quan điểm cá nhân

Trình bày quan điểm cá nhân trong phần thi diễn đạt nói của DELF B1 trung học và thanh thiếu niên từ 5 đến 7 phút. Ở phần thi này, thí sinh phải làm sáng tỏ chủ đề đã được nêu trong tài liệu và trình bày quan điểm của mình dưới dạng trình bày quan điểm cá nhân.

Phần này được cho điểm 5 trên tổng số 25 điểm cho phần thi diễn đạt nói của DELF B1 trung học và thanh thiếu niên. Đối với phần này, có ba tiêu chí đánh giá:

1) Peut présenter d’une manière simple et directe le sujet à développer. = Có thể trình bày một các đơn giản và trực tiếp về chủ đề để phát triển thêm. (1 điểm)

2) Peut présenter et expliquer avec assez de précision les points principaux d’une réflexion personnelle. = Có thể trình bày và giải thích một cách tương đối chính xác các điểm chính của lập luận cá nhân. (2,5 điểm)

3) ​Peut relier une série d’éléments en un discours assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps. = Có thể kết nối các chi tiết thành một bài nói tương đối rõ ràng và có thể theo dõi mà không gặp khó khăn nào trong phần lớn thời gian. (1,5 điểm)

​​Đánh giá từ vựng, ngữ pháp và phát âm trong phần thi diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên

Như chúng ta đã thấy ở trên, ba phần thi trong phần diễn đạt nói của DELF B1 trung học và thanh thiếu niên được cho 13 điểm trên thang điểm 25 dành cho phần thi diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên. Để đơn giản, các tiêu chí đánh giá của cả ba phần thi này tương ứng với các kỹ năng ngôn ngữ học ứng dụng và tình huống. 12 điểm còn lại dành để đánh giá việc làm chủ ngôn ngữ: từ vựng (lượng từ), cấu trúc câu (ngữ pháp), hệ thống cấu âm (phát âm) và trên tổng số cả ba phần. Các tiêu chí đánh giá là:

1) Từ vựng (lượng từ và làm chủ từ vựng): possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur des sujets courants, si nécessaire à l’aide de périphrases ; des erreurs sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus complexe. = có được lượng từ vựng đủ để diễn đạt các chủ đề thông thường, nếu cần thiết có thể sử dụng nhiều câu; các lỗi nghiêm trọng vẫn có thể xảy ra khi diễn đạt một ý nghĩ phức tạp hơn. (4 điểm)

2) Cấu trúc câu: maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus courantes. Fait preuve d’un bon contrôle malgré de nettes influences de la langue maternelle. = làm chủ cấu trúc câu đơn giản và các câu phức tạp trong các tình huống thông thường nhất. Thể hiện rõ khả năng làm chủ tốt mặc dù rõ ràng bị ảnh hưởng bởi tiếng mẹ đẻ. (5 điểm)

3) Làm chủ hệ thông cấu âm: peut s’exprimer sans aide malgré quelques problèmes de formulation et des pauses occasionnelles. La prononciation est claire et intelligible malgré des erreurs ponctuelles. = có thể tự diễn đạt mà không cần sự giúp đỡ nào dù có một vài vấn đề về mặt tạo câu và đôi lúc còn ngập ngừng. Phát âm rõ ràng và dễ hiểu mặc dù đôi lúc có lỗi. (3 điểm)

​​Thông tin bổ sung cho phần thi diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên

Bạn có thể tham khảo và tải các chỉ dẫn, thang điểm đánh giá và các đề thi mẫu phần thi diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên trên trang: các ví dụ bài thi DELF B1 scolaire et Junior.

Chúng tôi mời các bạn tham khảo phiên bản mới nhất thang điểm đánh giá kỹ năng diễn đạt nói DELF B1 trung học và thanh thiếu niên. Chúng tôi khuyên các bạn nên tham khảo kỹ thang điểm đánh giá này vì bạn sẽ được đánh giá và cho điểm dựa trên đó. Như vậy, nếu bạn làm chủ các tiêu chí đánh giá và nếu bạn đáp ứng đúng các tiêu chí này, bạn sẽ nhận được số điểm tối đa.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF B1 Junior và scolaire.

​​