​​Kỹ năng nghe hiểu và diễn đạt nói DALF C2

​​Giới thiệu và quy trình phần thi nghe hiểu và diễn đạt nói DALF C2

Compréhension et production orales DALF C2
Khác với các trình độ thấp hơn (từ A1.1 đến C1) gồm có 4 phần thi đánh giá bốn kỹ năng: nghe hiểu, đọc hiểu, kỹ năng diễn đạt viết và kỹ năng diễn đạt nói, thì bài thi DALF C2 gồm hai phần thi:

- Nghe hiểu và diễn đạt nói

- Đọc hiểu và diễn đạt viết


Bài thi nghe hiểu và diễn đạt nói của trình độ DALF C2 kéo dài 30 phút và chia làm ba phần: tóm tắt nội dung một bài nghe, triển khai quan điểm cá nhân bắt đầu từ vấn đề được nêu ra trong bài nghe và trảo luận với giám khảo. Thí sinh sẽ rút ngẫu nhiên hai chủ đề và chọn một trong hai chủ đề đó. Sau đó, sẽ có một giờ để chuẩn bị chủ đề đã chọn. Thí sinh phải trình bày về tài liệu đã được nghe (5 đến 10 phút), sau đó trình bày quan điểm cá nhân của mình bằng các lập luận từ chủ đề đã chọn (khoảng 10 phút) và cuối cùng, tranh luận với giám khảo (khoảng 10 phút).

Lưu ý rằng đối với phần thi nghe hiểu và diễn đạt nói của DALF C2, thí sinh được phép sử dụng từ điển đơn ngữ (từ điển bằng một ngôn ngữ) tiếng Pháp. Trung tâm tổ chức thi sẽ cung cấp các từ điển này cho thí sinh

Phần thi nghe hiểu và diễn đạt nói của DALF C2 được chấm trên thang điểm 50. Chiếm một nửa tổng số điểm của bài thi DALF C2, được tính trên thang điểm 100. Phần thi khác là đọc hiểu và diễn đạt viết của DALF C2 cũng được tính trên thang điểm 50. Để nhận được bằng, bạn phải có ít nhất 50/100 điểm và không có phần thi nào dưới 10/50. Nếu bạn có một phần thi được dưới 10, thì có nghĩa là bạn đã bị điểm liệt và cũng như vậy nếu bạn có tổng số điểm dưới 50/100. Ví dụ, nếu bạn được tổng số điểm là 58/100, nhưng một trong các phần thi bạn được 9/10, có nghĩa là bạn đã bị điểm liệt và bạn sẽ không nhận được bằng.

​​Video minh hoạ phần thi diễn đạt nói của DALF C2

Video dưới đây là một ví dụ minh hoạ phần thi nghe hiểu và diễn đạt nói của DALF C2. Thí sinh đã chọn chủ đề của ví dụ 1 trên trang này: ​http://delfdalf.fr/cac-de-thi-mau-cua-bang-dalf-c2.html
​​

​​Phần thứ nhất của CO/PO DALF C2, nói độc thoại: trình bày về tài liệu đã nghe

Ở đây, thí sinh phải trình bày nội dung bài nghe từ 5 đến 10 phút. Thí sinh phải nêu lại toàn bộ thông tin và quan điểm đã được trình bày theo thứ tự, theo một cấu trúc logic và hiệu quả để người nghe dễ hiểu.

Phần này được cho điểm 9 (4,5x2) trên tổng số 50 điểm của phần thi CO/PO của DALF C2. Đối với phần thi này, có hai tiêu chí đánh giá như sau:

1) Peut restituer l’ensemble des informations importantes et des points de vue exprimés sans les altérer (règle d’objectivité, fidélité et précision) et si nécessaire répondre à des demandes de précision ou d’explication. (Thí sinh có nêu lại được toàn bộ thông tin quan trọng và các quan điểm được trình bày mà không làm mất nội dung (quy tắc về tính khách quan, trung thành và chính xác) và nếu cần có thể phải đáp ứng yêu cầu về độ chính xác và tính minh bạch của thông tin.) = 3 điểm x 2 = 6 điểm.

2) Peut organiser son discours selon une structure logique et efficace qui facilite l’écoute pour le destinataire. (Thí sinh có thể triển khai bài nói của mình theo một cấu trúc logic và hiệu quả khiến người nghe dễ hiểu.) = 1,5 điểm x 2 = 3 điểm.

Phần thi thứ hai CO/PO DALF C2, độc thoại: trình bày quan điểm cá nhân

Tiếp theo phần giới thiệu tài liệu đã nghe, thí sinh sẽ phải trình bày quan điểm cá nhân của mình một cách có lập luận về chủ đề đã chọn (hai chủ để để lựa chọn). Trong khoảng mười phút, thí sinh sẽ phải trình bày các quan điểm và các ví dụ để hỗ trợ cho các lập luận của mình và trình bày bài nói một cách trôi chảy với các cấu trúc logic và hiệu quả giúp người nghe nhận ra các điểm quan trọng.

Phần này được cho 10 điểm (5 điểm x 2) trên tổng số 50 điểm cho phần CO/PO của DALF C2. Đối với phần này, có ba tiêu chí đánh giá:

1) La production est en adéquation avec le sujet et la situation proposés. (Phần trình bày phù hợp với chủ đề và tình huống đặt ra.) = 1 điểm x 2 = 2 điểm.

2) Peut élaborer une réflexion personnelle en s’appuyant sur des arguments principaux et secondaires et sur des exemples pertinents. (Thí sinh có thể đưa ra quan điểm cá nhân bằng các lập luận chính, phụ và dựa vào các ví dụ thích đáng.) = 2,5 điểm x 2 = 5 điểm.

3) Peut produire un discours élaboré, limpide et fluide avec une structure logique et efficace qui aide le destinataire à remarquer les points importants. (Thí sinh có một bài trình bày rành mạch và trôi chảy với một cấu trúc logic và hiệu quả giúp người nghe nhận ra các điểm quan trọng.) = 1,5 điểm x 2 = 3 điểm.

Phần thi thứ ba CO/PO DALF C2, thực hành vấn đáp: thảo luận

Sau phần trình bày luận điểm cá nhân, là phần thảo luận giữa thí sinh và các giám khảo. Thí sinh sẽ được dẫn dắt để bảo vệ, thể hiện và nêu chính xác quan điểm của mình và lập luận trước những lý lẽ của giám khảo.

Phần này được chấm điểm 6 (3 điểm x 2) trên tổng số 50 điểm cho phần CO/PO của DALF C2. Đối với phần này, có hai tiêu chí đánh giá:

1) Peut facilement préciser et nuancer sa position en répondant aux questions, commentaires et contre-arguments. (Thí sinh có thể dễ dàng nêu chính xác và thể hiện lập trường của mình khi trả lời các câu hỏi, bình luận và các lập luận phản bác.) = 1,5 điểm x 2 = 3 điểm.

​2) Peut faciliter le développement de la discussion en recentrant ou en élargissant le débat, en rebondissant sur les propos de l’interlocuteur. (Có thể dễ dàng phát triển cuộc thảo luận bằng cách tập trung hoặc mở rộng vấn đề, giải quyết các lập luận của người đối diện.) = 1,5 điểm x 2 = 3 điểm.

Đánh giá từ vựng, ngữ pháp và phát âm trong phần thi CO/PO của DALF C2

Như các bạn đã thấy ở trên, ba phần thi nghe hiểu và diễn đạt nói của DALF C2 được chấm 25 điểm  trên tổng số 50 điểm của phần thi CO/PO DALF C2. Để dễ hiểu, các tiêu chí đánh giá của ba phần thi này tương ứng với các kỹ năng ứng dụng ngôn ngữ, tương tác bằng ngôn ngữ. 25 điểm còn lại được dùng để đánh giá khả năng làm chủ ngôn ngữ: từ vựng, cấu trúc câu, hệ thống phát âm và toàn bộ cả ba phần thi. Các tiêu chí đánh giá là:

1) Từ vựng (lượng từ và khả năng làm chủ từ vựng): possède un vaste répertoire lexical autorisant une grande souplesse pour reformuler ou nuancer les idées. Utilisation constamment appropriée du vocabulaire. (Có được một trường từ vựng giúp hình thành câu và thể hiện các ý một cách mềm mại. Thí sinh sử dụng ổn định lượng từ vựng phù hợp.) = 4,5 điểm x 2 = 9 điểm.

2) Cấu trúc câu: maintient un haut degré de correction grammaticale. Fait preuve d’une grande souplesse dans les constructions utilisées et peut nuancer, préciser, modaliser. (Duy trì khả năng làm chủ ngữ pháp ở mức cao. Thể hiện khả năng sử dụng các cấu trúc một cách linh hoạt  và có thể thể hiện, diễn đạt đúng và có phương pháp.) = 5 điểm x 2 = 10 điểm.

3) Làm chủ hệ thống phát âm: a acquis une intonation et une prononciation claires et naturelles (l’accent éventuel ne gêne en rien l’échange). Peut varier l'intonation et mettre en relief certains mots pour exprimer de fines nuances de sens et / ou mobiliser l’attention de l’interlocuteur. (Có ngữ điệu và phát âm rõ ràng, tự nhiên (phát âm không gây một chút khó hiểu trong quá trình giao tiếp). Có thể thay đổi ngữ điệu và nối từ để diễn đạt các sắc thái tinh tế và/hoặc thu hút sự chú ý của người nghe.) = 3 điểm x 2 = 6 điểm.

​​Thông tin bổ sung liên quan đến phần thi nghe hiểu và diễn đạt nói của DALF C2

Bạn có thể xem và tải các chỉ dẫn, thang đánh giá và các đề thi mẫu của phần thi nghe hiểu và diễn đạt nói của DALF C2 trên trang :các mẫu đề thi DALF C2.

Chúng tôi mời các bạn tham khảo phiên bản mới nhất thang điểm đánh giá kỹ năng diễn đạt nói của DALF C2. Chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ thang điểm này vì bạn sẽ được đánh giá và cho điểm dựa trên các tiêu chí này. Như vậy, nếu bạn làm chủ các tiêu chí đánh giá và bạn đáp ứng đủ các tiêu chí này thì bạn sẽ nhận được điểm tối đa.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DALF C2.