Kỹ năng diễn đạt nói trình độ DELF A2 dành cho mọi đối tượng

Giới thiệu và tiến trình thi nói DELF A2 dành cho mọi đối tượng

Production orale DELF A2 Tous Publics
Phần thi nói trình độ DELF A2 dành cho mọi đối tượng kéo dài từ 6 đến 8 phút và chia làm ba phần : giới thiệu bản thân (khoảng 1 phút 30 giây), hỏi một số câu hỏi về bản thân (khoảng 2 phút) và bài tập phản xạ giao tiếp (khoảng 3 đến 4 phút). Với phần 2 và phần 3, thí sinh sẽ phải bốc thăm hai chủ đề và chọn một trong hai chủ đề đó. Tiếp theo, thí sinh sẽ có 10 phút để chuẩn bị cho hai phần.

Để hiểu rõ hơn về phần thi nói DELF A2 dành cho mọi đối tượng và có các ý tưởng với các chủ đề thi nói DELF A2 dành cho mọi đối tượng, các bạn có thể tham khảo ​các đề thi minh hoạ DELF A2.

Toàn bộ bài thi nói sẽ được chấm trên thang điểm 25. Số điểm này tương đương một phần tư tổng số điểm của toàn bài thi DELF trình độ A2 dành cho mọi đối tượng, là 100 điểm. Mỗi kỹ năng khác (nghe hiểu, đọc hiểu, diễn đạt viết) cũng được chấm trên thang điểm 25. Để đỗ kỳ thi, bạn phải đạt ít nhất là 50/100 điểm và giành tối thiểu 5/25 điểm cho mỗi kỹ năng. Nếu bạn có điểm dưới 5 cho một trong các kỹ năng, tức là bạn bị điểm liệt và trượt kỳ thi, dù cho tổng số điểm của bạn bằng hoặc trên 50/100. Ví dụ, nếu bạn có điểm tổng là 56/100 nhưng bạn có điểm 4/25 ở một trong số các kỹ năng, bạn trượt kỳ thi và không lấy được bằng.

​​Video minh hoạ phần thi nói của DELF A2 dành cho mọi đối tượng

Video dưới đây là video minh hoạ cho phần thi nói trình độ DELF A2 dành cho mọi đối tượng:

​​Phần thi đầu tiên của thi nói DELF A2 dành cho mọi đối tượng

Phần giới thiệu bản thân của thi nói DELF A2 dành cho mọi đối tượng kéo dài 1 phút 30 giây. Phần này là để thí sinh "tự giới thiệu bản thân, tự nói về bản thân". Ở phần này, thí sinh phải tự giới thiệu được : nói về bản thân, gia đình, bạn bè, việc học hành, sở thích, v.v....Tiếp theo, giám khảo sẽ đưa ra một vài câu hỏi bổ sung.

Phần thi này được tính 4 điểm trên tổng điểm 25 của thi nói DELF A2 dành cho mọi đối tượng. Có hai tiêu chí đánh giá cho phần thi này:

1) Peut établir un contact social, se présenter et décrire son environnement familier. (Có thể thiết lập mối liên hệ xã hội, tự giới thiệu được bản thân và tạo ra không khí thân mật.) = 3 điểm.

2) Peut répondre et réagir à des questions simples. Peut gérer une interaction simple. (Có thể trả lời được các câu hỏi đơn giản. Có thể làm chủ được một phản xạ giao tiếp đơn giản.) = 1 điểm.

​​Phần thứ hai của thi nói DELF A2 dành cho mọi đối tượng

Phần thi này kéo dài khoảng 2 phút với mục đích là để thí sinh vẫn tiếp tục giới thiệu bản thân. Ở phần thi này, giám khảo có thể hỏi thêm hai đến ba câu hỏi nhưng giám khảo cũng không bắt buộc phải đặt câu hỏi. Nếu phần trình bày của thí sinh là khá đầy đủ và dài thì giám khảo sẽ không hỏi thêm. Ngược lại, nếu phần trình bày của thí sinh quá ngắn, giám khảo sẽ đưa ra các câu hỏi thêm để hoàn chỉnh phần thi này.

Phần thi này được tính 5 điểm trên tổng điểm 25 của thi nói DELF A2 dành cho mọi đối tượng. Có hai tiêu chí đánh giá cho phần thi này:

1) Peut présenter de manière simple un événement, une activité, un projet, un lieu, etc. liés à un contexte familier. (Có thể giới thiệu đơn giản một sự kiện, một hoạt động, một dự định, một địa điểm, v.v...gắn với ngữ cảnh thân mật.) = 3 điểm.

2) Peut relier entre elles les informations apportées de manière simple et claire. (Có thể liên kết các thông tin với nhau một cách đơn giản và rõ ràng.) = 2 điểm.

Phần thứ ba của thi nói DELF A2 dành cho mọi đối tượng

Phần thi này kéo dài 3 đến 4 phút với mục đích là "giải quyết một tình huống trong cuộc sống hàng ngày". Ở phần thi này, thí sinh phải hội thoại với giám khảo để giải quyết một tình huống trong cuộc sống thường ngày. Thí sinh cũng phải thể hiện được khả năng chào hỏi và sử dụng được các quy tắc lịch sự cơ bản.

Phần thi này được tính 6 điểm trên tổng điểm 25 của thi nói DELF A2 dành cho mọi đối tượng. Có hai tiêu chí đánh giá cho phần thi này :

1) Peut demander et donner des informations dans des transactions simples de la vie quotidienne. Peut faire accepter ou refuser des propositions. (Có thể hỏi và đưa ra các thông tin trong những trao đổi đơn giản hàng ngày. Có thể chấp nhận hoặc từ chối những lời đề nghị.) = 4 điểm.

2) Peut entrer dans des relations sociales simplement mais efficacement, en utilisant les expressions courantes et en suivant les usages de base. (Có thể sử dụng đơn giản nhưng hiệu quả những cách diễn đạt trong các mối quan hệ xã hội.) = 2 điểm.

Đánh giá về từ vựng, ngữ pháp và phát âm của thi nói DELF A2 dành cho mọi đối tượng

Như chúng ta đã thấy trên đây, ba phần của thi nói DELF A2 dành cho mọi đối tượng được tính 15 điểm trên tổng điểm 25. Hiểu một cách đơn giản, những tiêu chí đánh giá cho ba phần thi nói tương ứng với các kỹ năng ngữ dụng học và thực hành. Điểm 10 còn lại được tính dựa trên việc nắm vững ngôn ngữ : từ vựng, cú pháp (ngữ pháp), hệ thống âm vị học (phát âm) và dựa trên tổng thể của ba phần thi nói.

1) Từ vựng (rộng và nắm vững) : peut utiliser un répertoire limité mais adéquat pour gérer des situations courantes de la vie quotidienne. (Có thể sử dụng một vốn từ còn hạn chế nhưng phù hợp để xử lý các tình huống thường ngày trong cuộc sống.) = 3 điểm.

2) Cú pháp : peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples. Le sens général reste clair malgré la présence systématique d’erreurs élémentaires. (Có thể sử dụng được các cấu trúc và hình thức ngữ pháp đơn giản. Mặc dù có thể xuất hiện có hệ thống các lỗi cơ bản nhưng nghĩa tổng thể vẫn rõ ràng.) = 4 điểm.

3) Nắm vững hệ thống âm vị học (phát âm) : peut s’exprimer de façon suffisamment claire. L’interlocuteur devra parfois faire répéter. (Có thể diễn đạt khá mạch lạc. Người đối thoại đôi khi phải yêu cầu nhắc lại.) = 3 điểm.

Thông tin thêm bài thi nói DELF trình độ A2 dành cho mọi đối tượng

Bạn có thể tham khảo và tải về các yêu cầu, các bảng tiêu chí đánh giá và các đề thi minh họa của bài thi nói DELF trình độ A2 dành cho mọi đối tượng tại trang web sau : ​đề thi minh họa của bài thi nói DELF trình độ A2 dành cho mọi đối tượng.

Chúng tôi mời bạn tham khảo phiên bản mới nhất của bảng tiêu chí đánh giá của bài thi nói DELF trình độ A2 dành cho mọi đối tượng. Chúng tôi khuyên bạn hãy nghiên cứu kỹ bảng này vì chính là dựa trên bảng này mà bạn sẽ được đánh giá và cho điểm. Như vậy, nếu bạn nắm chắc các tiêu chí đánh giá và nếu bạn đáp ứng đúng những tiêu chí đó, bạn sẽ giành được số điểm tối đa.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF A2 Tout Public.

​​