​​Kỹ năng nói bằng DALF C1

​​Giới thiệu và các tiến trình đánh giá kỹ năng nói bằng DALF C1

Production orale DALF C1
​Phần thi nói của trình độ DALF C1 kéo dài 30 phút và chia ra làm hai phần: phần thuyết trình bắt đầu từ những tài liệu đã đọc và sau đó là phần tranh luận với giám khảo. Thí sinh sẽ rút ngẫu nhiên hai đề và lựa chọn một trong hai chủ đề đó. Sau đó, sẽ có một giờ để chuẩn bị cho chủ đề mà mình đã chọn. Thí sinh sẽ phải trình bày quan điểm của mình một cách có trật tự về chủ đề đã nêu ra, các tài liệu đã đọc đều liên quan đến chủ đề đó (8 đến 10 phút). Sau bài thuyết trình là thảo luận với giám khảo (15 đến 20 phút).

Lưu ý rằng, đối với phần thi nói DALF C1, thí sinh được phép sử dụng từ điển đơn ngữ tiếng Pháp (từ điển bằng một thứ tiếng), những từ điển này sẽ được trung tâm tổ chức thi cung cấp cho thí sinh.

​​

Toàn bộ phần thi nói DALF C1 được chấm trên thang điểm 25. Có nghĩa là chiếm một phần tư tổng số điểm của bài thi DALF C1, được chấm trên thang điểm 100. Mỗi kỹ năng khác (nghe hiểu, đọc hiểu, viết) cũng đều được chấm trên thang điểm 25. Để nhận được bằng, các bạn phải đạt ít nhất 50/100 điểm và 5/25 điểm đối với mỗi kỹ năng. Nếu bạn đạt dưới 5/25 điểm ở một kỹ năng, đây là điểm liệt và dẫu rằng tổng điểm bạn đạt trên 50/100 điểm. Ví dụ, tổng số điểm bạn đạt được là 56/100, nhưng bạn chỉ đạt 4/25 điểm ở một trong các kỹ năng, thì bạn vẫn bị trượt và không có bằng.

​​Video minh hoạ bài thi nói trình độ DALF C1

Video dưới đây minh hoạ quá trình diễn ra bài thi nói DALF C1. Thí sinh đã lựa chọn chủ đề “Đấu tranh chống lại cơn đau: người ta có cần phải đưa ra các ngưỡng không thể chịu đựng được ?”. Các bạn có thể xem chủ đề này trên trang : ​http://delfdalf.fr/cac-de-thi-mau-cua-bang-dalf-c1.html. Bạn sẽ tìm thấy ở trang 26 trong ví dụ thứ 2.

Phần thứ nhất của kỹ năng nói (PO) trình độ DALF C1, nói độc thoại: thuyết trình

Trong phần thuyết trình của kỹ năng nói DALF C1, thí sinh phải trình bày quan điểm của mình theo trật tự về chủ đề và các tài liệu liên quan đến chủ đề, từ 8 đến 10 phút. Phần này được chấm thang điểm 8 trên 25 dành cho kỹ năng nói (PO) của DALF C1. Đối với phần này, có bốn tiêu chí đánh giá như sau:

1) Peut analyser avec un regard critique les textes sources, extraire et utiliser des informations importantes. (Có thể phân tích các văn bản gốc bằng cái nhìn riêng, trích dẫn và sử dụng những thông tin quan trọng.) = 1,5 điểm

2) Peut dégager le thème de réflexion et introduire l’exposé. (Có thể làm sáng tỏ chủ đề và dẫn dắt vào bài thuyết trình.) = 1,5 điểm

3) Peut élaborer une réflexion en relation avec le thème retenu, intégrant arguments et informations personnels et tirés du dossier. (Có thể trình bày quan điểm có liên quan đến chủ đề đã chọn, thêm vào các luận điểm và các thông tin riêng hoặc được lấy từ tài liệu.) = 2,5 điểm

4) Peut faire une présentation claire et organisée avec aisance, spontanéité et pertinence pour parvenir à une conclusion appropriée. (Có thể có một bài giới thiệu rõ ràng, có tổ chức bằng cách trình bày một cách thoải mái, phản ứng tức thì và hợp lý để đưa ra được kết luận phù hợp.) = 2,5 điểm

Phần thứ hai của kỹ năng nói (PO) trình độ DALF C1, bài tập phản ứng: trao đổi

Sau phần thuyết trình, là phần phỏng vấn, tranh luận với hội đồng từ 15 đến 20 phút. Phần này được chấm thang điểm 5 trên 25 dành cho kỹ năng nói của trình độ DALF C1. Đối với phần thi này, có ba tiêu chí đánh giá:

1) Peut facilement préciser et défendre sa position en répondant aux questions, commentaires et contre-arguments. (Có thể nêu chính xác và bảo vệ quan điểm của mình bằng cách trả lời các câu hỏi, những bình luận và những luận điểm phản đối.) = 2 điểm

2) Peut faciliter le développement de la discussion en recentrant et/ou élargissant le débat. (Có thể dễ dàng phát triển cuộc thảo luận bằng cách tập trung và/hoặc mở rộng tranh luận.) = 2 điểm

3) Peut choisir une expression convenable pour attirer l’attention ou garder l’attention de l’auditeur. (Có thể lựa chọn cách diễn đạt phù hợp để thu hút sự chú ý hoặc duy trì sự chú ý của người nghe.) = 1 điểm

Đánh giá từ vựng, ngữ pháp và phát âm trong phần thi nói của trình độ DALF C1

Như chúng ta đã thấy ở trên, hai phần thi nói của trình độ DALF C1 được tính tổng điểm 13/25 trong bài thi nói của trình độ DALF C1. Để đơn giản, các tiêu chí đánh giá của hai phần thi này tương ứng với các kỹ năng sử dụng, phản ứng. 12 điểm còn lại được đánh giá dựa trên việc làm chủ ngôn ngữ: từ vựng (từ mới), cấu trúc câu (ngữ pháp), hệ thống cấu âm (phát âm) và được đánh giá trên cả hai phần thi. Các tiêu chí đánh giá như sau:

1) Từ vựng (mở rộng và làm chủ): possède un vaste répertoire lexical et ne commet pas d’erreurs significatives (có một trường từ vựng rộng và không mắc lỗi ngữ nghĩa) = 4 điểm

2) Cấu trúc câu: maintient un haut degré de correction grammaticale (nắm được các vấn đề ngữ pháp ở mức cao nhất) = 5 điểm

3) Làm chủ hệ thống cấu âm: à acquis une intonation et une prononciation claires et naturelles. Peut varier l'intonation et placer l’accent phrastique pour exprimer de fines nuances de sens. (Làm chủ trọng âm và phát âm rõ ràng, tự nhiên. Có thể thay đổi âm điệu và đặt trọng âm của câu để nhấn mạnh các sắc thái tinh tế về nghĩa.) = 3 điểm

​​Thông tin bổ sung liên quan đến phần thi nói của trình độ DALF C1

Bạn có thể tham khảo và tải các chỉ dẫn, thang đánh giá và các ví dụ về các chủ đề của phần thi nói trình độ DALF C1 trên trang: ​các mẫu đề thi DALF C1.

Chúng tôi mời các bạn xem bản mới nhất của thang đánh giá phần thi nói trình độ DALF C1. Chúng tôi khuyên bạn nghiên cứu kỹ thang đánh giá này vì bạn sẽ được đánh giá và cho điểm dựa trên đó. Như vậy, nếu bạn hiểu kỹ các tiêu chí đánh giá và bạn đáp ứng phù hợp các tiêu chí đó, bạn sẽ nhận được tối đa số điểm.

Chuẩn bị với thi nói Dalf C1

​Nếu các bạn muốn chuẩn bị thật kỹ càng cho thi nói Dalf C1, tôi xin giới thiệu các bạn cuốn sách của tôi "Réussir la production orale du DALF C1". Đây là một cuốn sách hoàn hảo để chuẩn bị và thành công với môn thi nói Dalf C1. Để biết thêm thông tin về cuốn sách này, hãy ấn vào link phía dưới:

​Chuẩn bị và thành công với môn thi nói Dalf C1


​​