Các đề thi mẫu của bằng DALF C1

Đề cương các đề thi mẫu của bằng DALF C1

Exemples de sujets DALF C1
Dưới đây, chúng tôi giới thiệu với các bạn 3 đề thi mẫu đầy đủ của bằng DALF C1. Mặc dù hai đề thi đầu đã có từ lâu nhưng chúng vẫn theo đúng mẫu đề thi hiện hành của bằng DALF C1. Nội dung bài thi và các thang chấm điểm vẫn theo đúng mẫu các bài thi hiện hành. Duy chỉ có cách trình bày là đã thay đổi và hình thức bài thi đẹp hơn hai đề thi đầu. Nhờ vậy, các bài thi trông bắt mắt và thú vị hơn với các tranh vẽ minh họa mới. Các bạn sẽ nhận thấy điều này khi đọc đề thi số 3.​

Lưu ý rằng đối với các đối tượng DALF C1 được trình bày trên trang này, đề cập đến được tạo thành từ các chữ cái và nhân văn tên miền và tên miền khoa học giả tưởng. Kể từ năm 2020, không còn khu vực đặc biệt cho kỳ thi DALF C1.


Đề thi mẫu số 1 của bằng DALF C1

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu số 1 của bằng DALF C1. Đề thi bao gồm:

 • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết ( trang 1 đến 13)
 • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 14)
 • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 15 đến 17)
 • thang điểm cho phần thi viết (trang 18 và 19)
 • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 20 đến 23)
 • thang điểm cho phần thi nói (trang 24)
 • kịch bản phần thi nghe hiểu (trang 25 đến 27)

Đề thi mẫu số 1 của bằng DALF C1

Dưới đây, bạn sẽ thấy 2 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu số 1 bằng DALF C1 - bài nghe 1 - nghe hiểu

​Đề thi mẫu số 1 bằng DALF C1 - bài nghe 2 - nghe hiểu

Đề thi mẫu số 2 của bằng DALF C1

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu số 2 của bằng DALF C1. Đề thi bao gồm:

 • các bài thi chung: phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 1 đến trang 8)
 • các đề thi trong phần thi viết, lĩnh vực văn học và khoa học nhân văn (trang 9 đến trang 10)
 • các đề thi trong phần thi nói, lĩnh vực văn học và khoa học nhân văn (trang 11 đến trang 19)
 • các đề thi trong phần thi viết, lĩnh vực khoa học (trang 20 đến trang 22)
 • các đề thi trong phần thi nói, lĩnh vực khoa học (trang 23 đến 28)
 • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 29 đến trang 31)

Đề thi mẫu số 2 bằng DALF C1

Dưới đây, bạn sẽ thấy bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu số 2 bằng DALF C1 - bài nghe - nghe hiểu

Đề thi mẫu số 3 của bằng DALF C1

Đề thi mẫu số 3 này của bằng DALF C1 mới hơn so với hai đề bên trên. Mặc dù mỗi đề thi là duy nhất, nhưng nó cũng giúp bạn hình dung về mẫu đề thi mà bạn sẽ gặp trong ngày thi. Ở bên dưới, bạn có thể tham khảo và tải về các tài liệu đính kèm về đề thi mẫu này:

- Đề thi mẫu số 3 DALF C1 - tài liệu dành cho thí sinh kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu: các đề thi tập thể về lĩnh vực văn học và khoa học nhân văn/ khoa học (kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng đọc hiểu)

- Đề thi mẫu số 3 DALF C1 - tài liệu dành cho giám khảo: đáp án và thang điểm các phần thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng đọc hiểu)

- Đề thi mẫu số 3 DALF C1 – tài liệu dành cho cán bộ coi thi: phần ghi âm các tài liệu nghe (phần thi nghe hiểu)

- Đề thi mẫu số 3 DALF C1- tài liệu dành cho thí sinh PE LSH: các đề thị về lĩnh vực văn học và khoa học nhân văn của kỹ năng viết luận trong bài thi tập thể

- Đề thi mẫu số 3 DALF C1 – tài liệu dành cho thí sinh PE SCI: các đề thi lĩnh vực khoa học của kỹ năng viết luận trong bài thi tập thể

- Đề thi mẫu số 3 DALF C1 – tài liệu dành cho thí sinh PO: các chỉ dẫn của phần thi cá nhân lĩnh vực văn học và khoa học nhân văn/ khoa học (kỹ năng diễn đạt nói)

- Đề thi mẫu số 3 DALF C1 – tài liệu dành cho giám khảo LSH: các đề thi về lĩnh vực văn học và khoa học nhân văn trong bài thi cá nhân (kỹ năng diễn đạt nói)

- Đề thi mẫu số 3 DALF C1 – tài liệu dành cho giám khảo SCI: các đề thi về lĩnh vực khoa học trong bài thi cá nhân (kỹ năng diễn đạt nói)

Bên dưới, bạn sẽ thấy tài liệu nghe của phần thi kỹ năng nghe hiểu:

Đề thi mẫu số 3 DALF C1 tài liệu nghe hiểu

Ngoài ra, bạn sẽ thấy bên dưới có thang điểm đánh giá kỹ năng viết và kỹ năng diễn đạt nói của bài thi DALF C1. Chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ các thang điểm đánh giá này vì bạn sẽ được đánh giá và cho điểm dựa trên thang điểm đó. Như vậy, nếu bạn làm chủ các tiêu chí đánh giá và bạn có thể đáp ứng đúng các tiêu chí đó thì bạn sẽ nhận được điểm tối đa.

Thang điểm đánh giá kỹ năng viết của DALF C1

​Thang điểm đánh giá kỹ năng diễn đạt nói của DALF C1

Để chuẩn bị tốt cho phần thi nói DALF C1, mời các bạn theo dõi các bài và video của chúng tôi về phần thi nói của DALF C1.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DALF C1.

Các đề thi mẫu DALF C1 tải về bên trên là tài sản của CIEP (Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế). Đây là những tài liệu DALF C1 duy nhất được cung cấp cho công chúng và được phép phổ biến. Tất cả các đề thi khác được bảo mật tuyệt đối trước, trong và sau các kỳ thi. Những ai phổ biến các đề thi bảo mật có thể chịu hình phạt dân sự và hình sự.

Chuẩn bị với thi nói Dalf C1

Nếu các bạn muốn chuẩn bị thật kỹ càng cho thi nói Dalf C1, tôi xin giới thiệu các bạn cuốn sách của tôi "Réussir la production orale du DALF C1". Đây là một cuốn sách hoàn hảo để chuẩn bị và thành công với môn thi nói Dalf C1. Để biết thêm thông tin về cuốn sách này, hãy ấn vào link phía dưới:


​​​